Kurs Metodyczny

Zajęcia na kursach metodycznych będą zorganizowane w następujących formach:

 • wykłady i ćwiczenia (grupowe i indywidualne),
 • lekcje otwarte z uczniami o różnym stopniu zaawansowania (hospitacje),
 • muzykowanie zespołowe wszystkich uczestników (prosimy o zabranie instrumentów).

Jeżeli zbierze się odpowiednia liczbą chętnych, zorganizowany zostanie nauczycielski zespół kameralny, który będzie mógł wystąpić na Sali Balowej Zamku w Łańcucie.

Poza programem kursu metodycznego będą możliwości bezpłatnego uczestniczenia (biernego) w zajęciach kursu interpretacji, kursu muzyki kameralnej, kursu kształcenia słuchu oraz w koncertach i zwiedzaniu obiektów Muzeum – Zamku.

Koszty dydaktyczne uczestnictwa nauczyciela w kursie metodycznym finansuje Centrum Edukacji Artystycznej w ramach stypendium. Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestnicy kursów metodycznych opłacają we własnym zakresie lub też w porozumieniu z dyrektorami szkół w ramach środków finansowych przeznaczonych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Nauczyciele nie wpłacają zaliczki (wadium) na koszty dydaktyczne.

Liczba miejsc dla nauczycieli jest ograniczona. Maksymalnie może uczestniczyć w wyżej wymienionych formach doskonalenia 40 osób.

Zgłoszenia proszę kierować do Sekretariatu Kursów (na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.kursymuzyczne.pl/zgloszenia)

Sekretariat Kursów ul. 3 Maja 19, 37-100 Łańcut, tel. +48 609 715 335, lub. 17 225 31 92 (tylko w lipcu).

Termin składania zgłoszeń dla nauczycieli upływa z dniem 10 lipca 2020. 

Wykładowcy i tematy wykładów na Kursach Metodycznych,
które odbyły się w ramach 45. Międzynarodowych Kursów Muzycznych
im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie

W dniach 1 – 13 lipca 2019 zajęcia prowadzili następujący wykładowcy:

Roman Lasocki (Polska) – Kierownik Kursu Metodycznego

 • Tour d’horizont: funkcje poszczególnych elementów aparatu gry i pielęgnacja prawidłowego aparatu gry skrzypka. Zasady, principia ich cieniowania podczas przystosowania do potrzeb indywidualnych.

Ewa Kowar-Mikołajczyk (Polska)

 • Wszechstronna opieka nad dzieckiem uzdolnionym muzycznie; zagrożenia, perspektywy, pielęgnacja  osobowości (wykład także dla rodziców i opiekunów).

Maxymilian Bylicki (Polska)

 • Edukacja artystyczna jako trampolina do różnorakiej, profesjonalnej działalności na szeroko rozumianym obszarze kultury muzycznej.

Andrzej Gębski (Polska)

 • Polskie rodziny muzyczne w aspekcie kulturotwórczym – tradycje domowego muzykowania.

Walentyna Jakubowska (Rosja)

 • Artystyczne elementy początkowego nauczania gry na skrzypcach.
 • Najczęściej  spotykane błędy w kształceniu młodego skrzypka.

Dorota Obijalska (Polska)

 • Nauczanie METODĄ SUZUKI.

Edward Zienkowski (Austria) 

 • Droga skrzypka do dojrzałości estradowej.

Krzysztof Szczepaniak (Polska)

 • Awans zawodowy nauczycieli.
 • Aktualne przepisy prawa oświatowego.

Joanna Kaniewska-Erod (Polska)
Wykład i warsztaty Five dynamics:

 1. Aktywowanie energii
 2. Nauka odprężenia
 3. Praca nad postawą
 4. Trening ruchów
 5. Wyraz i artyzm

Tadeusz Kmiecik (Polska) 

 • Budowa i konserwacja instrumentów.

W dniach 15 – 27 lipca 2019 zajęcia prowadzili następujący wykładowcy:

Ewa Kowar-Mikołajczyk (Polska) – Kierownik Kursu Metodycznego

 • Wszechstronna opieka nad dzieckiem uzdolnionym muzycznie: zagrożenia, perspektywy, pielęgnacja osobowości (wykład także dla rodziców i opiekunów).

Ewa Maria Groblewska(Polska)

 • Praca  z dziećmi w smyczkowych zespołach kameralnych  w szkole muzycznej I stopnia.

Walentyna Jakubowska (Rosja)

 • Artystyczne elementy początkowego nauczania gry na skrzypcach.
 • Najczęściej spotykane błędy w kształceniu młodego skrzypka.

Krystyna Jurecka (Polska)

 • Znaczenie konkursów i przesłuchań w procesie kształcenia młodego muzyka.

Konstanty Andrzej Kulka (Polska)

 • Droga skrzypka do dojrzałości estradowej .

Agnieszka Marucha (Polska)

 • Kierunek – Instrumentalistyka. Refleksje na temat przygotowania studenta do samodzielnego funkcjonowania w zawodzie artysty-muzyka.

Krzysztof Szczepaniak (Polska)

 • Aktualne przepisy prawa oświatowego.
 • Awans zawodowy nauczycieli.

Tadeusz Kmiecik (Polska)

 • Budowa i konserwacja instrumentów.

Jan Wosiura (Polska)

 • Wybrane zagadnienia z prawa autorskiego ważne dla muzyków i słuchaczy.