Kurs Metodyczny

Zajęcia na kursach metodycznych będą zorganizowane w następujących formach:

  • wykłady i ćwiczenia (grupowe i indywidualne),
  • lekcje otwarte z uczniami o różnym stopniu zaawansowania (hospitacje).

Poza programem kursu metodycznego będą możliwości bezpłatnego uczestniczenia (biernego) w zajęciach kursu interpretacji, kursu muzyki kameralnej, kursu kształcenia słuchu oraz w koncertach i zwiedzaniu obiektów Muzeum – Zamku.

Koszty dydaktyczne uczestnictwa nauczyciela w kursie metodycznym finansuje Centrum Edukacji Artystycznej w ramach stypendium. Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestnicy kursów metodycznych opłacają we własnym zakresie lub też w porozumieniu z dyrektorami szkół w ramach środków finansowych przeznaczonych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Nauczyciele nie wpłacają zaliczki (wadium) na koszty dydaktyczne.

Liczba miejsc dla nauczycieli jest ograniczona. Maksymalnie może uczestniczyć w wyżej wymienionych formach doskonalenia 40 osób.

Zgłoszenia proszę kierować do Sekretariatu Kursów (na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.kursymuzyczne.pl/zgloszenia)

Sekretariat Kursów ul. 3 Maja 19, 37-100 Łańcut, tel. +48 609 715 335, lub. 17 225 31 92 (tylko w lipcu).