Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy na 48. Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie

Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z wszystkimi informacjami zawartymi na stronie www.kursymuzyczne.pl.

UWAGA. Zawiadomienie o przyjęciu na kursy nie jest automatyczne po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Wysłane zostanie przez organizatorów na adres e-mail podany w zgłoszeniu w ciągu tygodnia.

  Nazwisko:


  Imię:


  Data urodzenia:


  Miejsce urodzenia:


  Adres:

  Ulica:


  Nr domu / mieszkania:


  Kod pocztowy:


  Miejscowość:

  Adres email:


  Numer telefonu:

  Nazwa i adres szkoły muzycznej, w której kandydat(ka) uczy się/pracuje:

  Instrument:

  Proszę o przyjęcie na:
  kurs mistrzowskiej interpretacji muzycznejkurs muzyki kameralnejdo orkiestry kursowejkurs kształcenia słuchukurs metodyczny

  W terminie:
  1–13 lipca (włącznie) 2022 r. (I turnus)15-27 lipca (włącznie) 2022 r. (II turnus)1–27 lipca (włącznie) 2022 r. (turnusy I + II)

  Wybieram następujące opłaty*:
  za jeden turnus kursu

  za dwa turnusy

  *Przypominamy, że według zasad uczestnictwa, warunkiem przyjęcia jest wpłata zadatku w wysokości 300 zł po otrzymaniu zawiadomienia.

  Nazwisko i imię rodzica lub opiekuna prawnego
  - dotyczy zgłoszeń kandydatek(ów) niepełnoletnich:
  telefon:

  Uczestnicy w przedziale wiekowym od 16 - 18 roku życia mogą uczestniczyć w Kursach bez opiekuna tylko pod warunkiem posiadania podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia. Oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną lub złożyć najpóźniej w dniu rejestracji. Wzór oświadczenia

  Proszę o zarezerwowanie noclegów w kwaterze prywatnej
  Informacja o noclegach
  TakNie

  Pragnę się uczyć w klasie prof. (proszę wybrać właściwy turnus):

  I turnus :  II turnus:

  Utwory, nad którymi chcę pracować:

  Dodatkowa informacja