Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy na 50. Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie będzie dostępny od 1 marca 2024

Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z wszystkimi informacjami zawartymi na stronie www.kursymuzyczne.pl.

UWAGA. Zawiadomienie o przyjęciu na kursy nie jest automatyczne po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Wysłane zostanie przez organizatorów na adres e-mail podany w zgłoszeniu w ciągu tygodnia.

  Nazwisko:
  Imię:
  Data urodzenia:
  Miejsce urodzenia:
  Obywatelstwo:
  Adres:
  Ulica:
  Nr domu / mieszkania:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:

  Adres email:

  Numer telefonu:

  Nazwa i adres szkoły muzycznej, w której kandydat(ka) uczy się/pracuje:

  Instrument:

  Proszę o przyjęcie na:
  kurs mistrzowskiej interpretacji muzycznejkurs muzyki kameralnejdo orkiestry kursowejkurs kształcenia słuchukurs metodyczny

  W terminie:
  1–13 lipca (włącznie) 2024 r. (I turnus)15-27 lipca (włącznie) 2024 r. (II turnus)1–27 lipca (włącznie) 2024 r. (turnusy I + II)

  Wybieram następujące opłaty*:
  za jeden turnus kursu

  za dwa turnusy

  *Przypominamy, że według zasad uczestnictwa, warunkiem przyjęcia jest wpłata zadatku w wysokości 500 zł po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu.

  Nazwisko i imię rodzica lub opiekuna prawnego
  - dotyczy zgłoszeń kandydatek(ów) niepełnoletnich: telefon rodzica (opiekuna):

  Uczestnicy w przedziale wiekowym od 16 - 18 roku życia mogą uczestniczyć w Kursach bez opiekuna tylko pod warunkiem posiadania podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia. Oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną lub złożyć najpóźniej w dniu rejestracji. Wzór oświadczenia

  Wybieram noclegi w kwaterze prywatnej (zasady rezerwacji noclegów w kwaterach prywatnych są opisane w zakładce "Noclegi" - link poniżej)
  Informacja o noclegach
  TakNie

  Pragnę się uczyć w klasie prof. (proszę wybrać właściwy turnus):
  I turnus :
  lub
  II turnus:
  lub

  Utwory, nad którymi chcę pracować:


  Dodatkowa informacja