Polityka prywatności

Informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie, ul. 3 Maja 19, 37-100 Łańcut.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy poniższych środków komunikacji:
Telefon: 609 715 335, E-mail: kursy_muzyczne@op.pl

2. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji uczestników Międzynarodowych Kursów Muzycznych w Łańcucie.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy – art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Ponadto informujemy, że pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez okres przeprowadzenia kursów (rok). Dodatkowo Administrator zastrzega, że niektóre dane osobowe będą archiwizowane przez okres dłuższy, celem realizacji wymagań wynikających z aktualnie obowiązującego prawa podatkowego i innych przepisów narzucających obowiązek przechowywania tych danych (10 lat).

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – powyższe prawa ograniczać może obowiązek prawny nałożony na Administratora.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – powyższe prawa ograniczać może obowiązek prawny nałożony na Administratora.

7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych wymagane jest do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na Międzynarodowe Kursy Muzyczne w Łańcucie. Niepodanie danych będzie jednoznaczne z nierozpatrzeniem podania.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).