Dofinansowanie

Międzynarodowe Kursy Muzyczne w Łańcucie, to przedsięwzięcie o wieloletniej, ugruntowanej tradycji. Zasadniczym i głównym celem realizacji zadania jest doskonalenie gry na instrumentach smyczkowych, także na gitarze i harfie, podniesienie poziomu wykonawczego poprzez doskonalenie umiejętności technicznych oraz należytą interpretację wykonywanych utworów. Kursy mają na celu także podnoszenie poziomu wykonawczego poprzez pracę nad odpowiednią publiczną prezentacją estradową wykonywanych utworów. Projekt bazuje na wymianie doświadczeń i integracji wszystkich typów szkół w szkolnictwie artystycznym, a więc począwszy od szkół I stopnia, poprzez szkoły II stopnia, aż do akademii muzycznych. Ponadto nie stroni od nowatorskich rozwiązań, które ze sobą niesie rzesza uczestników z różnych krajów świata. 
Podczas kursów realizowane są lekcje indywidualne i grupowe; lekcje pokazowe dla nauczycieli, uczniów, rodziców i opiekunów; wykłady i prelekcje; studium orkiestrowe – gra w orkiestrach kameralnych, przygotowująca w sposób praktyczny do pracy w zawodzie muzyka; zespoły kameralne; koncert klasowe; koncerty oraz recitale.
Kursom towarzyszą recitale pedagogów, wybitnych wykonawców znanych na estradach świata, które są otwarte dla społeczności lokalnej. Kursy mają również w ofercie zajęcia przewidziane dla nauczycieli polskich szkół muzycznych, uczących gry na instrumentach strunowych. Dominuje w tej ofercie metodyka nauczania i prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie pedagogika instrumentalnej.
Dla wszystkich chętnych prowadzone są zajęcia z kształcenia słuchu, a więc dziedziny niezwykle przydatnej w kształceniu młodego wiolinisty.  


Dofinansowanie z funduszu promocji kultury

Nazwa programu: Edukacja artystyczna

Nazwa zadania: Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie (edycja 2023-2025)

Dofinansowanie: 570 000 zł

Całkowita wartość: 2 431 290,91 zł


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.