O kursach

Wspaniały barokowy Zamek otoczony rozległym parkiem, w nim pięknie położona Szkoła Muzyczna stanowią niezwykłe miejsce, w którym co roku w lipcu odbywają się Międzynarodowe Kursy Muzyczne dla adeptów gry na skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, harfie oraz dla zespołów kameralnych.

Uczestnicy Kursów, licznie przybywający do Łańcuta, to absolwenci i studenci wyższych uczelni muzycznych, utalentowani uczniowie średnich i podstawowych szkół muzycznych oraz ich nauczyciele. Podczas Kursów korzystają oni z lekcji indywidualnych i zbiorowych, wykładów i koncertów oraz zajęć kształcenia słuchu, a także grają w zespołach kameralnych i orkiestrach.

Wykładowcami Kursów są mistrzowie – wybitni muzycy i pedagodzy polscy i zagraniczni. Zajęcia i koncerty odbywają się w pięknych obiektach Muzeum-Zamku w Łańcucie. Na Kursach panuje niezwykle przyjazna atmosfera pracy artystycznej, profesorowie i uczniowie stanowią jedną rodzinę muzyczną.

Prof. Zenon Brzewski (1923 - 1993)

Prof. Zenon Brzewski (1923 - 1993)

Założycielem Kursów oraz ich kierownikiem artystycznym i naukowym w latach 1975-1992 był Zenon Brzewski  prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, prof. Akademii Muzycznej im Fryderyka Chopina w Warszawie, założyciel i prezes Polskiej Sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Gry na Instrumentach Smyczkowych ESTA, juror licznych międzynarodowych konkursów.

Prof. Mirosław Ławrynowicz (1947 - 2005), </br> Prof. Krystyna Makowska-Ławrynowicz

Prof. Mirosław Ławrynowicz (1947 - 2005),
Prof. Krystyna Makowska-Ławrynowicz

Od 1993 r.,  zgodnie z wolą prof. Zenona Brzewskiego, dyrektorem artystycznym i naukowym Międzynarodowych Kursów Muzycznych  im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie był jego uczeń, znakomity skrzypek i pedagog Mirosław Ławrynowicz prof. Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, prezes Polskiej Sekcji ESTA, juror wielu konkursów.

Prezes mgr Krzysztof Szczepaniak </br> Prof. Krystyna Makowska-Ławrynowicz

Prezes mgr Krzysztof Szczepaniak
Prof. Krystyna Makowska-Ławrynowicz

Po przedwczesnej śmierci prof. Mirosława Ławrynowicza na stanowisko dyrektora artystycznego i naukowego Kursów powołana została Krystyna Makowska-Ławrynowicz znakomita pianistka, prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie współorganizatorka łańcuckich Kursów. Kontynuuje ona i rozwija dzieło swych poprzedników współpracując z Komitetem Organizacyjnym Kursów  (któremu przewodniczy mgr Krzysztof Szczepaniak – wizytator Centrum Edukacji Artystycznej)  oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – głównym sponsorem Kursów,  a także władzami Łańcuta i Podkarpacia.

W roku 2019 Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie będą odbywać się  po raz  czterdziesty piąty.