ORGANIZERS

Organizers

Stowarzyszenie “Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie”
“The Zenon Brzewski International Music Courses in Łańcut” Association
ul. 3 Maja 19, 37-100 Łańcut,
tel. 17 225 3192

Sekcja Polska Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Gry na Instrumentach Smyczkowych ESTA – Poland.
The Polish Section of the European String Techachers Association ESTA – Poland.

Centrum Edukacji Artystycznej CEA
The Centre for Art Education CEA

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Burmistrz Miasta Łańcuta
The Mayor of Łańcut

Muzeum Zamek w Łańcucie
The Castle – Museum of Łańcut

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Teodora Leszetyckiego
The Teodor Leszetycki School of Music in Łańcut

Organizing committee

Krzysztof Szczepaniak – chairman
Wit Wojtowicz – vice-chairman
Krystyna Makowska-Ławrynowicz – artistic director
Barbara Kotwica – secretary
Michał Brzewski – committee member
Stanisław Firlej – committee member
Jan Szydło – committee member

The Courses are subsidized from the budget of the Minister of Culture and National Heritage.