Zasady uczestnictwa

W ramach Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie organizowane są następujące kursy:
1. Kurs mistrzowskiej interpretacji muzycznej dla absolwentów i studentów wyższych uczelni muzycznych oraz uczniów szkół muzycznych II stopnia, laureatów konkursów krajowych i międzynarodowych

2. Kurs muzyki kameralnej dla istniejących zespołów lub kandydatów pragnących studiować kameralistykę w zespołach tworzonych na Kursach

3.  Kurs młodych smyczkowców – do lat 17 dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia

4. Kurs kształcenia słuchu dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia obejmujący zagadnienia ważne dla smyczkowców, szczególnie przygotowujących się do egzaminu na wyższą uczelnię muzyczną

5. Kurs metodyczny dla pedagogów szkół muzycznych oraz studentów kierunku pedagogika muzyczna.  Koszty dydaktyczne kursu metodycznego pokrywa Centrum Edukacji Artystycznej. Uczestnicy pokrywają koszty podróży, noclegów i wyżywienia. Studenci wydziałów instrumentalnych mogą bezpłatnie uczestniczyć w kursie metodycznym. Uzyskany dyplom uczestnictwa jest podstawą do zaliczenia 30 godzin praktyk pedagogicznych w Studium Pedagogicznym w UMFC w Warszawie i AM we Wrocławiu.

Kursy odbywają się w dwóch turnusach w terminie:

I turnus  1-13 lipca 2019,
II turnus 15-27 lipca 2019.

Wysokość opłat dla uczestników polskich:

  • za jeden turnus kursu: uczestnik czynny – 950 zł, uczestnik bierny – 400 zł, opiekun – 50 zł;
  • za dwa turnusy kursu: uczestnik czynny – 1800 zł, uczestnik bierny – 800 zł, opiekun – 100 zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów noclegów i wyżywienia. Czynny uczestnik Kursów w ramach opłaty 950 zł ma zagwarantowane 5 lekcji indywidualnych. Może też grać w zespole kameralnym lub orkiestrze, uczestniczyć w zajęciach kształcenia słuchu, w lekcjach otwartych, wykładach i seminariach oraz bezpłatnie zwiedzić Muzeum-Zamek.

Uczestnik bierny – obserwator w ramach opłaty 400 zł ma prawo wstępu na wykłady, lekcje otwarte, koncerty, może też czynnie uczestniczyć w zajęciach kształcenia słuchu, grać w zespole kameralnym lub orkiestrze. Może też bezpłatnie zwiedzić Muzeum-Zamek.

Uczestnikom, którzy nie ukończyli 16 lat, powinien towarzyszyć pełnoletni opiekun. Opiekun uiszcza opłatę 50 zł i ma prawo wstępu na koncerty, wykłady oraz lekcje otwarte. Może też bezpłatnie zwiedzić Muzem-Zamek.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na Kursy jest wpłata zaliczki w kwocie 250 zł* na konto Stowarzyszenia „Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie” ul. 3 Maja 19, 37-100 Łańcut – Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Łańcut, nr rachunku 81 8642 1142 2014 2408 8019 0002.

*Nie dotyczy kursu metodycznego, za nauczycieli koszty dydaktyczne pokrywa Centrum Edukacji Artystycznej.

Nauczyciele pokrywają koszty podróży, noclegów i wyżywienia. Pozostałą część opłaty należy uiścić na powyższe konto po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na kursy.

Zwrot zaliczki i opłaty nastąpić może z ważnych przyczyn losowych (udokumentowanych) lub na skutek rezygnacji z udziału w Kursach, zgłoszonej najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem turnusu. Przybycie na Kursy z opóźnieniem nie spowoduje zwrotu niewykorzystanych opłat.

Rezerwujemy noclegi w kwaterach prywatnych od 1 marca 2019 r. tel. 17 225 22 47 w godz. 20.00-22.00, tel. kom. 503 644 315. Koszt noclegów uczestnik Kursów winien pokryć po przybyciu do Łańcuta.
Cena noclegu za jedną dobę w pokoju 2-3-osobowym: od 30 zł, w pokoju 1-osobowym od 35 zł.
Rezerwacja noclegów i wyżywienia w Bursie Szkolnej (od 6 maja 2019) tel. 17 225 69 34, 789 239 811 – pani Alicja Gdula, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00. CENNIK: www.bursa.itl.pl/miedzynarodowe-kursy-muzyczne
Uczestnik Kursów winien być ubezpieczony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.