RAMOWY PROGRAM

RAMOWY PROGRAM zajęć podczas 43. Kursów w Łańcucie

Zajęcia na Kursach odbywają się codziennie (także w święta).

Lekcje indywidualne – godz.: 9.00 – 13.00  i 15.00 – 18.00
Termin lekcji dla poszczególnych uczniów ustala profesor na spotkaniu w dniu rozpoczęcia zajęć (I turnus – 1. lipca , godz. 14.00,   II turnus – 15. lipca godz.14.00.)  

Zajęcia kursu kształcenia słuchu rozpoczynają się 2 lipca (I turnus) oraz
16 lipca (II turnus) i odbywają się codziennie w godz. 9.30 – 13.00, po jednej godzinie lekcyjnej dla każdej grupy uczniów, dobranych wg stopnia zaawansowania wiedzy z tego przedmiotu. Terminy zajęć poszczególnych grup nie kolidują z terminami innych zajęć.

 

Przesłuchania do orkiestry i zespołów kameralnych odbywają się 2. lipca
(I turnus) i 16. lipca (II turnus) od godz. 14.00
Próby orkiestry
młodszej – godz.: 14.00 – 15.30

Próby orkiestry starszej   – godz.: 15.30 – 17.00

Próby zespołów kameralnych – godz. 10.00 – 13.00 i 15.00 – 18.00.

Terminy prób poszczególnych zespołów ustala profesor prowadzący

Podczas każdego turnusu kursów odbywa się ok. 40 koncertów

Koncert inauguracyjny 43.Kursów odbędzie się w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie 1.lipca o godz. 19.00 Zapewniamy bezpłatny transport.

Koncert inauguracyjny II turnusu Kursów odbędzie się w Sali Balowej Zamku w Łańcucie 15. lipca o godz. 17.00

Recitale profesorów, koncerty „mistrz i uczeń”, koncerty solistów (po 1 z każdej klasy) i zespołów kameralnych oraz orkiestr odbywają się w Sali Balowej Zamku w godz. 19.00 – 21.00. W dniach 12, 13, 26, 27 lipca, gdy występują uczestnicy wybrani przez profesorów oraz zespoły i orkiestry , koncerty odbywają się w godz. 16.00 – 18.00 i 19.00 – 21.00.

Koncerty klasowe (na których zazwyczaj występują wszyscy uczniowie danej klasy) odbywają się w Auli im. Zenona Brzewskiego Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Łańcucie i w zabytkowych obiektach Muzeum-Zamku oraz w Miejskim Domu Kultury – wg harmonogramu ustalonego podczas Kursów.

Zajęcia Kursu Metodycznego odbywają się w godz. 9.30 – 12.30 ponadto słuchacze tego kursu hospitują lekcje wybranych przez siebie profesorów, uczestniczą w koncertach wykładach i prelekcjach, mogą grać w orkiestrze i zespołach kameralnych. Szczegółowy harmonogram zajęć kursu ustala kierownik kursu metodycznego w dniu rozpoczęcia zajęć tego kursu ( I turnus – 2. lipca godz. 10.00, II turnus – 16 lipca godz. 10.00)