KURS METODYCZNY

Wykładowcy i tematy wykładów na Kursach
Metodycznych zorganizowanych
w ramach 42. Międzynarodowych Kursów Muzycznych
im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie  

 

W dniach 1 – 13 lipca 2016 r. zajęcia prowadzili następujący wykładowcy:

Roman Lasocki (Polska) – Kierownik Kursu Metodycznego
– Budowa arsenału środków artystycznego wyrazu niezbędnych do zgodnego ze stylem wykonania          dzieła, w oparciu o prawidłowo funkcjonujący i wszechstronnie rozbudowany aparat gry.
– Samodzielna pielęgnacja szeroko pojmowanego warsztatu wykonawczego smyczkowca po ukończeniu wieloletnich studiów.

Roland Baldini (Austria)
– Anatomiczne i fizjologiczne aspekty gry na skrzypcach. Czy poświęcamy im wystarczająco dużo uwagi podczas nauczania?

Ewa Kowar-Mikołajczyk (Polska)
– Wszechstronna opieka nad dzieckiem uzdolnionym muzycznie; zagrożenia, perspektywy, pielęgnacja osobowości (Wykład także dla rodziców i opiekunów.)

Andrzej Orkisz (Polska)
– Mścisław Rostropowicz artysta i człowiek – prelekcja ilustrowana nagraniami.

Andrzej Gębski (Polska)
– O intonacji w grze na skrzypcach słów kilka.

 Dorota Obijalska (Polska)
-Nauczanie METODĄ SUZUKI    

 Walentyna Jakubowska (Rosja)
Artystyczne elementy początkowego nauczania gry na skrzypcach.
– Najczęściej spotykane błędy w kształceniu młodego skrzypka.

 Edward Zienkowski (Austria)
– Droga skrzypka do dojrzałości estradowej.

Marek Szwarc (Polska)
– Specyfika prowadzenia orkiestry dla uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia – dobór utworów i ich opracowanie.

Tadeusz Kmiecik (Polska)
– Budowa i konserwacja instrumentów.

Danuta Dobrowolska-Marucha (Polska)
– Metody kształcenia słuchu muzycznego w procesie edukacji instrumentalistów smyczkowców.

Józef Kański(Polska) – prelekcje ilustrowane nagraniami
– Eugene Ysaye – sławny uczeń Henryka Wieniawskiego.
– Ole Bull – zapomniany Paganini Północy, wielki przyjaciel Polaków.

Krzysztof Szczepaniak (Polska)

Awans zawodowy nauczycieli.   Aktualne przepisy prawa oświatowego.

 

W dniach 15 – 27 lipca 2016 r. zajęcia poprowadzą następujący wykładowcy:

Ewa Kowar-Mikołajczyk (Polska) – Kierownik Kursu Metodycznego
– Wszechstronna opieka nad dzieckiem uzdolnionym muzycznie: zagrożenia, perspektywy, pielęgnacja osobowości (Wykład także dla rodziców i opiekunów).

Helen Brunner (Wielka Brytania)
Pierwsze kroki do sukcesu w przyszłości.

Izabela Ceglińska(Polska)
– Rola prawidłowego odczytania tekstu w pracy nad interpretacją utworu.

Andrzej Gębski (Polska)
– O intonacji w grze na skrzypcach słów kilka.

Patrycja Piekutowska-Cyganowska (Polska)
– Problemy wykonawcze – umiejętność wskazania, sposoby rozwiązania i metody ćwiczenia w kontekście psychologii motywującej pedagogiki.

Walentyna Jakubowska (Rosja)
Artystyczne elementy początkowego nauczania gry na skrzypcach.
– Najczęściej spotykane błędy w kształceniu młodego skrzypka.

Krystyna Jurecka (Polska)
– Dobór i przygotowanie programu – wybrane zagadnienia.

Joanna Kaniewska (Polska) – Wykład i warsztaty.
– Zdrowe i dynamiczne ciało. Harmonia z instrumentem. Ciesz się muzyką z energią i swobodą.

Konstanty Andrzej Kulka (Polska)
Droga skrzypka do dojrzałości estradowej.

Claus Reichardt (Niemcy)
Wykorzystanie naturalnej energii przy ćwiczeniu i koncertowaniu.

Tadeusz Kmiecik ( Polska)
– Budowa i konserwacja instrumentów.

Danuta Dobrowolska-Marucha (Polska)
Metoda kształcenia słuchu muzycznego w procesie kształcenia instrumentalistów smyczkowców

Jan Wosiura (Polska)
– Prawo własności intelektualnej – czy nas to dotyczy? Wybrane zagadnienia z prawa autorskiego ważne dla muzyków i słuchaczy.

Krzysztof Szczepaniak (Polska)
Awans zawodowy nauczycieli. Aktualne przepisy prawa oświatowego.

 

Nazwiska wykładowców i tematy wykładów na Kursach metodycznych zorganizowanych w lipcu 2017 r.  w ramach 43 Międzynarodowych Kursów Muzycznych zostaną podane w marcu 2017 r.

 

Zajęcia na kursach metodycznych będą zorganizowane w następujących formach:
– wykłady i ćwiczenia (grupowe i indywidualne)
– lekcje otwarte z uczniami o różnym stopniu zaawansowania (hospitacje)
– muzykowanie zespołowe wszystkich uczestników (prosimy o zabranie instrumentów)

Jeżeli zbierze się odpowiednia liczbą chętnych , zorganizowany zostanie nauczycielski zespól kameralny, który będzie mógł wystąpić na Sali Balowej Zamku w Łańcucie.

Poza programem kursu metodycznego będą możliwości bezpłatnego uczestniczenia w zajęciach kursu interpretacji, kursu muzyki kameralnej, kursu kształcenia słuchu i kompozycji oraz w koncertach i zwiedzaniu obiektów Muzeum – Zamku.

Koszty dydaktyczne uczestnictwa nauczyciela w kursie metodycznym finansuje Centrum Edukacji Artystycznej w ramach stypendium. Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestnicy kursów metodycznych opłacają we własnym zakresie lub też w porozumieniu z dyrektorami szkół w ramach środków finansowych przeznaczonych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Nauczyciele nie wpłacają zaliczki (wadium) na koszty dydaktyczne.

Liczba miejsc dla nauczycieli jest ograniczona. Maksymalnie może uczestniczyć w wyżej wymienionych formach doskonalenia 40 osób.

Zgłoszenia proszę kierować do Sekretariatu Kursów (na formularzu zgłoszenia dostępnym na stronie www.kursymuzyczne.pl )

Sekretariat Kursów ul. Daleka 8 m.14, 02-024 Warszawa tel/faks 22 6687461, tel. 668 487 461

Termin składania zgłoszeń dla nauczycieli upływa z dniem 30 czerwca 2017