KURS METODYCZNY

Wykładowcy i tematy wykładów na Kursach
Metodycznych zorganizowanych
w ramach 43. Międzynarodowych Kursów Muzycznych
im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie  

 

W dniach 1 – 13 lipca 2017 r. zajęcia poprowadzą następujący wykładowcy:

Roman Lasocki (Polska) – Kierownik Kursu Metodycznego
– Systematyka w budowie arsenału środków artystycznego wyrazu, w oparciu o prawidłowo funkcjonujący aparat gry skrzypka.
– Pielęgnacja aparatu gry po ukończeniu regularnych Studiów akademickich podczas wykonywania intensywnej pracy zawodowej w orkiestrach i szkołach.

Ewa Kowar-Mikołajczyk (Polska)
– Wszechstronna opieka nad dzieckiem uzdolnionym muzycznie: zagrożenia, perspektywy, pielęgnacja osobowości (wykład także dla rodziców i opiekunów)

Andrzej Orkisz (Polska)
– Rola pedagoga w nauczaniu gry na instrumentach smyczkowych

Andrzej Gębski (Polska)
– Wszechstronność kształcenia – podstawowy element metodyki profesorów Zenona Brzewskiego i Mirosława Ławrynowicza

Walentyna Jakubowska (Rosja)
– Artystyczne elementy początkowego nauczanie gry na skrzypcach. Najczęściej spotykane błędy w kształceniu młodego skrzypka.

Maria Orzechowska (Polska)
– Jak ćwiczyć, żeby wyćwiczyć

Edward Zienkowski (Austria)
– Droga skrzypka do dojrzałości estradowej

Dorota Obijalska (Polska)
– Nauczanie Metodą Suzuki

Marek Szwarc (Polska)
– Studia orkiestrowe i muzyka kameralna w przygotowaniu skrzypka do zawodu

Joanna Kaniewska (Polska)
– Wykład i warsztaty: Zdrowie i dynamiczne ciało. Harmonia z instrumentem – ciesz się muzyką z energią i swobodą.

Tadeusz Kmiecik (Polska)
– Budowa i konserwacja instrumentów

Danuta Dobrowolska-Marucha (Polska)
– Metody kształcenia słuchu muzycznego w procesie edukacji instrumentalistów- smyczkowców.

Józef Kański (Polska) – prelekcje ilustrowane nagraniami
Zapomniani mistrzowie wiolinistyki
Pablo Casals gra Bacha i Beethovena
przyjaciel Polaków

Jan Wosiura (Polska)
– Wybrane zagadnienia z prawa autorskiego ważne dla muzyków

Krzysztof Szczepaniak (Polska)
– Awans zawodowy nauczycieli.
– Aktualne przepisy prawa oświatowego

 

 

W dniach 15 – 27 lipca 2017 r. zajęcia poprowadzą następujący wykładowcy:

Ewa Kowar-Mikołajczyk (Polska) – Kierownik Kursu Metodycznego
– Wszechstronna opieka nad dzieckiem uzdolnionym muzycznie: zagrożenia, perspektywy, pielęgnacja osobowości (wykład także dla rodziców i opiekunów)

Helen Brunner (Wielka Brytania)
– Pierwsze kroki do sukcesu w przyszłości

Irena Albrecht (Polska)
– Proponowany program nauczania gry na altówce w szkole muzycznej drugiego stopnia

Izabela Ceglińska (Polska)
– Wpływ techniki wariacyjnej na rozwój techniki skrzypcowej, na przykładzie „La Folia” A.Corellego

Stanisław Firlej (Polska)
– Dzieło i wykonanie

Walentyna Jakubowska (Rosja)
– Artystyczne elementy początkowego nauczania gry na skrzypcach. Najczęściej spotykane błędy w kształceniu młodego skrzypka.

Andrzej Gębski (Polska)
– Wszechstronność kształcenia – podstawowy element metodyki profesorów Zenona Brzewskiego i Mirosława Ławrynowicza

Krystyna Jurecka (Polska)
– Utwory skrzypcowe Karola Szymanowskiego

Konstanty Andrzej Kulka (Polska)
– Droga skrzypka do dojrzałości estradowej

Claus Reichardt (Niemcy)
– Wykorzystanie przez wiolonczelistę naturalnej energii przy ćwiczeniu i koncentrowaniu

Tadeusz Kmiecik (Polska)
– Budowa i konserwacja instrumentów

Danuta Dobrowolska-Marucha (Polska)
– Metoda kształcenia słuchu muzycznego w procesie kształcenia instrumentalistów – smyczkowców

Krzysztof Szczepaniak (Polska)
– Awans zawodowy nauczycieli.
– Aktualne przepisy prawa oświatowego.

 

Zajęcia na kursach metodycznych będą zorganizowane w następujących formach:
– wykłady i ćwiczenia (grupowe i indywidualne)
– lekcje otwarte z uczniami o różnym stopniu zaawansowania (hospitacje)
– muzykowanie zespołowe wszystkich uczestników (prosimy o zabranie instrumentów)

Jeżeli zbierze się odpowiednia liczbą chętnych , zorganizowany zostanie nauczycielski zespól kameralny, który będzie mógł wystąpić na Sali Balowej Zamku w Łańcucie.

Poza programem kursu metodycznego będą możliwości bezpłatnego uczestniczenia w zajęciach kursu interpretacji, kursu muzyki kameralnej, kursu kształcenia słuchu oraz w koncertach i zwiedzaniu obiektów Muzeum – Zamku.

Koszty dydaktyczne uczestnictwa nauczyciela w kursie metodycznym finansuje Centrum Edukacji Artystycznej w ramach stypendium. Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestnicy kursów metodycznych opłacają we własnym zakresie lub też w porozumieniu z dyrektorami szkół w ramach środków finansowych przeznaczonych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Nauczyciele nie wpłacają zaliczki (wadium) na koszty dydaktyczne.

Liczba miejsc dla nauczycieli jest ograniczona. Maksymalnie może uczestniczyć w wyżej wymienionych formach doskonalenia 40 osób.

Zgłoszenia proszę kierować do Sekretariatu Kursów (na formularzu zgłoszenia dostępnym na stronie www.kursymuzyczne.pl )

Sekretariat Kursów ul. Daleka 8 m.14, 02-024 Warszawa tel/faks 22 6687461, tel. 668 487 461

Termin składania zgłoszeń dla nauczycieli upływa z dniem 30 czerwca 2017