Polityka prywatności

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie z siedzibą w 37-100 Łańcut przy ul. 3 Maja 19, zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:

 • imię i nazwisko
 • data urodzenia
 • adres zamieszkania
 • e-mail
 • nr telefonu
 • nr rachunku bankowego
 • imię i nazwisko rodzica lub opiekuna

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji w celu uczestnictwa w Międzynarodowych Kursach Muzycznych w Łańcucie i nie będą udostępniane innym odbiorcom na podst. art. 6 ust. 1 lit. a oraz na podstawie. art. 9 ust. 2 lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4. Posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.