Monthly Archives: Sierpień 2014

INTERPRETACJA – PEDAGOGIKA

skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara,
zespoły kameralne, orkiestra kameralna
kształcenie słuchu, metodyka

 

Dyrektor artystyczny i naukowy:
prof. Krystyna Makowska-Ławrynowicz

ławrynowicz

Kursy realizowane są dzięki dotacji
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz wsparciu finansowemu
Samorządu Województwa Podkarpackiego