SKRZYPCE

 h.brunner  Helen BRUNNER (Wielka Brytania Wielka Brytania)
Pedagog. Ukończyła Royal College of Music w Londynie i Julliard School w Nowym Yorku u Oscara Shumsk’ego. Po zapoznaniu się z metodą Suzuki założyła London Suzuki Group kształcącą skrzypków, wiolonczelistów, altowiolistów i pianistów. Ukończyła Talent Education Institute w Japonii, prowadzony przez Suzuki. Jej kariera pedagogiczna rozwija się na skalę międzynarodową. Uczy dzieci, młodzież i nauczycieli, prowadzi warsztaty na całym świecie.
 i.ceglinska Izabela CEGLIŃSKA (Polska Polska)
Solistka, kameralistka, pedagog. Profesor sztuk muzycznych. Studia ukończyła z wyróżnieniem w klasie prof. I. Wojciechowskiej w Akademii Muzycznej w Łodzi. Swe umiejętności doskonaliła na mistrzowskich kursach w Łańcucie, Bayreuth i Baden-Baden. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki, i Ruggiero Ricci. Laureatka konkursów. Koncertuje w kraju i za granicą. W latach 1996-2001 Prodziekan, potem do 2008 Dziekan Wydziału Instrumentalnego, a od 2009 do 2011 Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej w Łodzi. Juror konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Wyróżniona wieloma nagrodami. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Gloria Artis.
  Natan DONDALSKI  (Polska Polska)
Solista, koncertmistrz, pedagog. Ukończył z wyróżnieniem studia w klasie skrzypiec prof. M. Ławrynowicza w AM im. F. Chopina w Warszawie. Umiejętności swe doskonalił u G. Zhislina /Wurzburg/ i R. Fain /Dusseldorf/ oraz podczas licznych kursów mistrzowskich m.in.u : W. Wiłkomirskiej, M. Jaszwili, W. Marschnera i P. Amoyal. Laureat krajowych imiędzynarodowych konkursów skrzypcowych  m.in. w:  Lublinie, Pradze, Weimarze i Freiburgu. Działalność solistyczną łączy z pracą  koncertmistrza Filharmonii Koszalińskiej oraz Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Jako solista występował m.in. w:  Meistersingerhalle w Norymberdze, Laeiszhalle w Hamburgu, Kolner Philharmonie, Beethovenhalle w Bonn, White Hall w Helsinkach, Konserthus  w Oslo, występując z takimi zespołami jak NOSPR w Katowicach, Słowacka Sinfonietta, Orkiestra Narodowa w Kiszyniowie, Staatskapelle Weimar, SWR Rundfunkorchesters Kaiserslautern, Klassische Philharmonie Bonn. Prowadzi  klasę skrzypiec w ZPSM im. G. Bacewicz w Koszalinie, a jego uczniowie  zdobywają liczne nagrody na konkursach krajowych i międzynarodowych
 a.gebski Andrzej GĘBSKI (Polska Polska)
Solista, kameralista, pedagog. Ukończył z wyróżnieniem studia w klasie skrzypiec prof. M. Ławrynowicza w AM w Warszawie. Laureat wielu konkursów. Koncertował w Europie, Azji i Ameryce Płd. oraz we wszystkich polskich Filharmoniach. Nagrał 16 CD z muzyką polską (premiery fonograficzne). Autor 20 publikacji opracowań wykonawczych utworów skrzypcowych i 54 prawykonań dzieł muzyki polskiej. Profesor UMFC w Warszawie. Kierownik artystyczny Warszawskiej Orkiestry Smyczkowej im. Z. Brzewskiego. Juror międzynarodowych i krajowych konkursów skrzypcowych. Wyróżniony m.in.: nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektora CEA oraz medalem Gloria Artis.
 d.glowacka Danuta GŁOWACKA-PITET (Francja francja)
Solistka, kameralistka, pedagog. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie – klasę skrzypiec Z. Brzewskiego i kameralistyki J. Marchwińskiego oraz Conservatoire National Superieur de Musique w Paryżu z I nagrodą. Jej profesorami byli także: I. Dubiska, J. Fournier, G. Poulet, O. Krysa, H. Szeryng. Laureatka: II Konkursu Młodych Skrzypków w Lublinie, VII Międz. Konkursu im. H. Wieniawskiego w Poznaniu i XXX Międz. Konkursu im. M Canalsa w Barcelonie Od 1981 mieszka we Francji. Występuje jako solistka i kameralistka, z wieloma orkiestrami i zespołami m.in.: w Paryży, Nicei, Monaco Jest profesorem skrzypiec w Conservatoire National de Region w Nicei, prowadzi kursy mistrzowskie we Francji, Hiszpanii, USA i Polsce. Nagrodzona medalem Zasłużona dla Kultury Polskiej.
 w.jakubowska Walentyna JAKUBOWSKA (Rosja Rosja)
Pedagog, metodyk. Po ukończeniu Konserwatorium w Leningradzie (Sankt-Petersburgu) studiowała metodykę gry na skrzypcach pod kierunkiem Lwa Raabena. Autorka znakomitej szkoły gry dla początkujących skrzypków. Jest docentem w Konserwatorium im. N.A.Rimskiego-Korsakowa w Sankt-Petersburgu i kierownikiem sekcji smyczkowej w średniej szkole muzycznej im. M.F. Musorgskiego. Wykłada na kursach mistrzowskich. Zasłużona dla Kultury Rosyjskiej, nagrodzona medalem Zasłużona dla Kultury Polskiej.
 k.jurecka Krystyna JURECKA (Polska Polska)
Solistka, kameralistka, pedagog, metodyk. Ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku w klasie skrzypiec T. Kochańskiego oraz, z odznaczeniem, studia podyplomowe w Królewskim Konserwatorium w Brukseli w klasie A. Gertlera. Przez wiele lat była koncertmistrzem Polskiej Filharmonii Kameralnej a następnie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, była twórcą i prymariuszem Kwartetu Gdańskiego. Koncertowała w kraju, Europie i Azji. Jest profesorem klasy skrzypiec w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Prowadzi seminaria dla nauczycieli oraz kursy mistrzowskie. Jest konsultantem CEA oraz jurorem konkursów krajowych i międzynarodowych. Uhonorowana medalem Gloria Artis.
  Larissa KOLOS (Francja francja)
Ukończyła studia wiolinistyczne i rozpoczęła swą karierę artystyczną i pedagogiczną w Mińsku na Białorusi. Odnosząc znaczne sukcesy jako pedagog zdobyła międzynarodowe uznanie, zwłaszcza we Francji, dokąd została zaproszona jako profesor m.in.  Conservatoire Superieur de la Ville de Paris, Conservatoire National Superieur  I Ecole Normale de Musique de Paris “Alfred Cortot”. Prowadzi kursy mistrzowskie w Międzynarodowej Akademii w Nicei I na paryskiej Sorbonie jak również w Niemczech, Polsce, we Włoszech, Hiszpanii. Portugalii Rosji i Kanadzie. Zasiada w jury wielu konkursów międzynarodowych  we Francji, Kanadzie, Izraelu. Polsce , Niemczech i Rosji. Jej uczniowie uczestniczą w prestiżowych międzynaro- dowych. festiwalach, występują w radio i TV oraz zdobywają najwyższe laury w wielu konkursach w tym Eurowizji , Spohra, Wieniawskiego, Kreislera, Menuhina i Vargi.
 e.kowar Ewa KOWAR-MIKOŁAJCZYK (Polska Polska)
Skrzypaczka, kameralistka, pedagog. Dr nauk muzycznych. Ukończyła Akademię Muzyczną w Warszawie, studiowała pod kierunkiem prof.: Z. Brzewskiego, M. Ławrynowicza i K. Makowskiej-Ławrynowicz. Doskonaliła swe umiejętności na kursach mistrzowskich w Łańcucie u prof.: Z. Brona, E. Feltza, K. Lewina. Prowadzi klasę skrzypiec w UMFC w Warszawie, Filia w Białymstoku i w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Z. Brzewskiego w Warszawie. Juror konkursów dla dzieci i młodzieży. Sekretarz Generalny Polskiej Sekcji ESTA.
   Siergiej KRAWCZENKO ( Rosja  )
Solista, kameralista, pedagog. Ukończył słynną Szkołę Muzyczną Stolarskiego w Odessie i Konserwatorium Moskiewskie. Studiował u B. Kuzniecowa, W. Pikajzena i L. Kogana. Laureat konkursów w Genui, Paryżu i Liege. Koncertuje na całym świecie, nagrywa w Rosji i za granicą. Profesor Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie. Wykładowca licznych kursów mistrzowskich. Autor artykułów metodycznych i zbiorów utworów dla początkujących skrzypków. Juror wielu prestiżowych konkursów międzynarodowych. Uhonorowany tytułem Zasłużony Artysta Rosyjski oraz  odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej
 k.kulka Konstanty Andrzej KULKA (Polska Polska)
Światowej sławy skrzypek wirtuoz, solista, kameralista, pedagog. Uczeń S. Hermana. Ukończył z wyróżnieniem PWSM w Gdańsku. Światową karierę rozpoczął po zdobyciu I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Radiowym ARD w Monachium. Koncertuje i nagrywa na całym świecie, z najznakomitszymi orkiestrami i artystami. Jest profesorem i Kierownikiem Katedry Instrumentów Smyczkowych w UMFC w Warszawie oraz wykładowcą kursów mistrzowskich. Juror prestiżowych konkursów skrzypcowych. Uhonorowany wieloma odznaczeniami.
  Agnieszka MARUCHA (Polska Polska)
Solistka, kameralistka, pedagog, prymariuszka Opium String Quartet. Ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie prof. Mirosława Ławrynowicza oraz Hochschüle der Künste w Bernie pod kierunkiem prof. Moniki Urbaniak-Lisik. Prowadzi klasę skrzypiec oraz klasę kameralną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie – jest doktorem habilitowanym, adiunktem tej uczelni. W latach 2013-2014 była profesorem gościnnym Keimyung University w Daegu (Korea Płd). Laureatka wielu konkursów skrzypcowych. Wykłada we Włoszech, m.in. na kursach muzycznych Bosa Antica. Koncertowała oraz prowadziła klasy mistrzowskie w Europie i Azji. Nagrała 9 płyt, z czego 6 to światowe premiery fonograficzne. W 2014 r. otrzymała nagrodę „Fryderyk” za płytę Chagall for Strings nagraną wraz z Opium String Quartet.
  Magdalena SZCZEPANOWSKA (Polska Polska)
Naukę  gry  na  skrzypcach  rozpoczęła  pod  kierunkiem  ojca, Feliksa Szczepanowskiego,  a  kontynuowała  w  klasach  J.  Jarzębskiej, T. Wrońskiego, S.  Kawalli  i M.  Rezler – uzyskała   w warszawskiej  AM dyplom z wyróżnieniem. W mistrzowskich  kursach  muzycznych pracowała  pod  kierunkiem O.  Krysy i A. Gertlera. Jest  laureatką  krajowych i  międzynar.  konkursów  skrzypcowych i kameralnych, m.in. w:   Lublinie, Krakowie, Gorizii. Brescii  i  Vercelli. Koncertuje  jako  kameralistka. Była współzałożycielką  kwartetu  smyczkowego  towarzyszącego wiele lat S.  Woytowicz oraz członkinią  Zespołu Kameralistów  Filharmonii  Narodowej  pod  dyr. K Teutscha. Od kilkunastu lat współpracuje z wiolonczelistą P. Hausenplasem w duecie  OTTOCORDE; od 2007 r. także z pianistą L. Napierałą w trio SUBITO. Od 2009 r. występuje na Festiwalach Baroque d’Augverne (Francja) w  trio  z klawesynistką B. Gizbert-Studnicką i altowiolistką N. Reichert. Jako dr. hab. profesor  prowadzi klasę skrzypiec na UMFC w  Warszawie i  AM w Krakowie.  Wiele lat związana była z „Miodową” – obecnie ZSM nr 1 w Warszawie (głównie OSM im. Z. Brzewskiego).Jej uczniowie są  laureatami wielu konkursów. Prowadzi  kursy w Nowym Sączu, Bałoszycach, Kołobrzegu, Łańcucie i Dolnym Kubinie (Słowacja). Jest  jurorem wielu krajowych i międzynar. konkursów, m.in.: im. T.  Wrońskiego, Concorso Lipizer w Gorizii, International Jeunesses Musicales Competition w Belgradzie, Talents for Europe w Dolnym Kubinie.Za działalność dydaktyczną otrzymała kilkakrotnie nagrody Ministra KiDN, Dyrektora CEA, Medal KEN, Medal Gloria Artis”. W 2008 r. została uhonorowana tytułem Nauczyciel Roku
 m.urbaniak Monika URBANIAK-LISIK (Szwajcaria Szwajcaria)
Solistka, kameralistka, pedagog. Ukończyła z wyróżnieniem AM w Łodzi, klasę Z. Płoszaja. Dzięki stypendium rządu szwajcarskiego studiowała w klasie mistrz. I. Ozima w Bernie (dyplom z wyróż.) i na kursach mistrz. m.in. u O. Krysy, V. Malinina i M. Rostala. Zdobyła I nagrodę na Ogólnopol. Konkursie im. Z. Jankego i nagrodę spec. na VIII Międz. Konkursie im. H. Wieniawskiego. 1992-98 asystentka I. Ozima, od 1997 profesor skrzypiec i kameralistyki w Hochschule der Kunst w Bernie. Prowadzi kursy mistrz. w: Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Polsce. Koncertuje w: Polsce, Szwajcarii, Włoszech, Egipcie. Nagrywa dla firm szwajcarskich i polskich. Jako jedyna Polka była członkiem orkiestry Camerata Bern (koncerty i nagrania na całym świecie), Berner Symfonie Orchester i Schweizer Solisten. Gra na skrzypcach J.E. Wuillaume (1840).
 j.wawrowski Janusz WAWROWSKI (Polska Polska)
Solista, kameralista, pedagog. Jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków. Ukończył z wyróżnieniem UMFC w Warszawie w klasie Mirosława. Ławrynowicza. Studiował u Yaira Klessa w Gratz i Salvatore. Accado w Cremonie. Laureat wielu konkursów. Koncertuje i nagrywa w Polsce i za granicą. Słynie z wykonywania 24 Kaprysów N. Paganiniego podczas jednego koncertu. W 2012 r. podpisał kontrakt z wytwórnią EMI na 4 solowe płyty, pierwsza pt. Aurora ukazała się w kwietniu 2013. Dr sztuk muzycznych, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i dyr. art. festiwalu Muzyczne Przestrzenie. Odznaczony medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmian w podanym składzie wykładowców.