ORKIESTRA

  Dawid JARZĄB (Polska Polska)
dyrygent. Ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu w klasie dyrygentury prof. Marka Pijarowskiego. Współpracował z: Wrocławską Orkiestrą Kameralną Leopoldinum, Orkiestrą Filharmonii Pomorskiej, Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej, Orkiestrą Filharmonii Lubelskiej, Akademicką Orkiestrą Symfoniczną oraz Kameralną AM we Wrocławiu. a także z Chórem Filharmonii Wrocławskiej. Jest laureatem I nagrody na I Ogólnopolskim Konkursie Studentów Dyrygentury im. A. Kopycińskiego we Wrocławiu (2013) oraz III nagrody i nagrody spec. za najlepszą interpretację utworu C. Monteverdiego na VI Międzynarodowym Turnieju Dyrygentury Chóralnej W STRONĘ POLIFONII (2014). Jest stypendystą Prezydenta Miasta Wrocławia.

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmian w podanym składzie wykładowców.