HARFA

 u.mazurek Urszula MAZUREK (Polska Polska)
Znakomita solistka, kameralistka, pedagog, metodyk. Ukończyła PWSM w Warszawie, studia podyplomowe u J. Borot w Konserwatorium Paryskim, w Akademia Chigiana we Włoszech i w Uniwersytecie w Sienie (kultura i j. włoski). Współpracując z wybitnymi artystami i dyrygentami koncertowała i nagrywała w kraju, Europie, na Kubie i w Meksyku; tam też nauczała gry na harfie w czołowych uczelniach. Współtwórzyła Warszawskie Trio Harfowe, dla którego tworzyło wielu kompozytorów. 1972–2013 prowadziła klasę harfy w AMFC, obecnie UMFC w Warszawie (od 1992 jako profesor zwyczajny). Obecnie jest prof. AM w Łodzi. Autorka programów nauczania. Jurorka konkursów krajowych i zagranicznych. Mistrzyni wielu znakomitych harfistek, nagradzana za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne. Uhonorowana Srebrnym Medalem Gloria Artis.

 

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmian w podanym składzie wykładowców.