ALTÓWKA

 i.albrecht Irena ALBRECHT (Polska Polska)
Solistka, kameralistka, pedagog. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Gdańsku, klasę M. Śmilgina i studia podyplomowe w Konserwatorium w Budapeszcie u C. Lukacsa. Była muzykiem w Teatro Communale we Florencji pod dyrekcją. R. Mutti. Koncertuje i nagrywa solo i z zespołami, m.in: Capella Bydgostiensis, Orkiestrą W. Rajskiego, Filharmonią Bałtycką. Profesor klasy altówki w Akademii Muzycznej w Gdańsku i na kursach mistrzowskich. Jej uczniowie osiągają znaczące rezultaty i zdobywają liczne nagrody. Jest jurorem Konkursu Altowiolistów im. Rakowskiego w Poznaniu oraz Ogólnopolskich Przesłuchań Skrzypków i Altowiolistów SM II stopnia. Uhonorowana medalem Gloria Artis.
   Łukasz SYRNICKI (Polska Polska)
Altowiolista, kameralista, pedagog. Ukończył AM w Katowicach w klasie prof. Zygmunta Jochemczyka. Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Amadeus Quartet, Juilliard Quartet, Alban Berg Quartet, Smetana Quartet oraz prof.  Kurta Lewina. W latach 1982-86 był muzykiem WOSPR i TV w Katowicach a w 1986-88 Polskiej Orkiestry Kameralnej i Sinfonii Varsovii .
Od 1985 r. jest członkiem Kwartetu Śląskiego z którym nagrał ok. 50 płyt dla znanych wytwórni. Nagrania tego znakomitego kwartetu zdobyły liczne prestiżowe nagrody muzyczne. Jako kameralista występował w najznakomitszych salach koncertowych świata. Od 2009 r. prowadzi  klasę altówki i zespołów kameralnych w POSM II st im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz współpracuje z AM w Katowicach. Jego uczniowie zdobyli nagrody na  konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Prowadził kursy muzyczne w Finlandii, Chorwacji i w Polsce. Juror  konkursów  i przesłuchań. Uhonorowany m.in: medalem  Gloria Artis, Złotym Krzyżem Zasługi,  Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmian w podanym składzie wykładowców.