ZESPOŁY KAMERALNE

 e.kowar Ewa KOWAR-MIKOŁAJCZYK (Polska Polska)
Skrzypaczka, kameralistka, pedagog. Dr nauk muzycznych. Ukończyła Akademię Muzyczną w Warszawie, studiowała pod kierunkiem prof.: Z. Brzewskiego, M. Ławrynowicza i K. Makowskiej-Ławrynowicz. Doskonaliła swe umiejętności na kursach mistrzowskich w Łańcucie u prof.: Z. Brona, E. Feltza, K. Lewina. Prowadzi klasę skrzypiec w UMFC w Warszawie, Filia w Białymstoku i w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Z. Brzewskiego w Warszawie. Juror konkursów dla dzieci i młodzieży. Sekretarz Generalny Polskiej Sekcji ESTA.
 d.smolarski Dariusz SMOLARSKI (Polska Polska)
Skrzypek, solista, kameralista, pedagog. Ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie w klasie prof. M. Ławrynowicza i był jego pierwszym asystentem. Laureat konkursów międzynarodowych. Koncertmistrz Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Nauczyciel w szkole muzycznej w Płocku i Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Z. Brzewskiego w Warszawie. Organizator Międzynarodowych Spotkań Młodych Skrzypków im. M. Ławrynowicza w Płocku.

 

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmian w podanym składzie wykładowców.