WIOLONCZELA

 z.lapinski Zdzisław ŁAPIŃSKI (Polska pl)
Ukończył z wyróżnieniem PWSM w Krakowie w klasie prof. H. Zarzyckiego. Studiował w Yale University u A. Parisota. Jako członek kwartetu zdobył: I nagrodę na Konkursie Muz. Kam. w Łodzi (1977), III miejsce na Konkursie Kwartetów Smycz. w Evian (Francja 1978) i na Konkursie Wiolon. w Poznaniu(1978). Jako członek Tria Jagiellońskiego został laureatem Konkursu Muzyki Kam. we Florencji(1979). Dokonał wielu nagrań dla PRiTV i Radia Francuskiego. Koncertował: w Europie, USA, Brazylii, Japonii, Libanie i na Malcie. Był I wiolonczelistą Capella Cracoviensis (1979-81), koncertmistrzem Orkiestry PRiTV w Krakowie (1981-89). Od 1989 r. jest koncertmistrzem NOSPR w Katowicach. Kierownik art. Zespołu CANTABILE i Zespołu Primo Allegro. Jest profesorem i rektorem AM w Krakowie.
  m_nowaczyk Marta NOWACZYK-ŁAPIŃSKA (Polska Polska)
Ukończyła studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie wiolonczeli prof. Zdzisława Łapińskiego. Swoją wiedzę uzupełniała biorąc udział w licznych kursach wiolonczelowych prowadzonych m.in. przez: I. Monighettiego, J. Bergera, C. Bohorqueza, U. Tischbirka. Współpracowała z Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie i Capellą Cracoviensis. Odnosi znaczne sukcesy w dziedzinie pedagogiki wiolonczelowej. Jej uczniowie zdobywają nagrody na konkursach międzynarodowych i krajowych (Liezen, Dolny Kubin, Wrocław, Warszawa, Poznań, Kłodzko, Kraków, Stalowa Wola). Od 2002 r. pełni funkcję dyrektora Szkoły Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie.
 a.orkisz Andrzej ORKISZ (Polska pl)
Solista, kameralista, pedagog. Ukończył z odznaczeniem PŚSM, klasę J. Strzemieńskiego i z wyróżnieniem studia w PWSM w Krakowie, klasę J. Mikulskiego. Studiował u P. Torteliera w Paryżu. Występował i nagrywał w Europie, Kanadzie, USA Meksyku, Japonii, Australii oraz krajach Bliskiego i dalekiego Wschodu. Jest profesorem UMFC w Warszawie. Wykładał też w Akademii Muzycznej w Krakowie i w Łodzi i Conserwatoire H. Duparc w Tarbes. Juror konkursów. Profesor kursów mistrzowskich w Polsce, w Niemczech, Meksyku i we Francji. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Wychował wielu laureatów konkursów krajowych i międzynarodowych.
 

g_popp

Gotthard POPP (Niemcy Niemcy)
Solista, kameralista, pedagog. Po ukończeniu Franz-Liszt-Hochschule w Weimarze i Konserwatorium Moskiewskiego koncertował jako solista i kameralista zespołu Brahms-Trios w 25 krajach Europy i Azji. Przez 5 lat był solistą Orkiestry Radiowej w Lipsku i profesorem uczelni w Weimarze. Od 1986 r. prowadził klasę wiolonczeli w Musikhochschule w Dortmund oraz orkiestry: kameralną i symfoniczną. Od 2004 r. jest profesorem w Robert-Schumann-Musikhochschule w Dusseldorfie. W latach 2004 – 2012 był założycielem i kierownikiem artystyczny Orchesterzentrum w północnej Nadrenii. Obecnie jest dyrektorem artystycznym Strigtime w Goch.

 

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmian w podanym składzie wykładowców.