SKRZYPCE

 r.baldini
Roland BALDINI(Austria austria)
Solista, kameralista, pedagog.Studiował u E. Steinbauer w Wiedniu i J. Geise w Salzburgu (dyplom z odznaczeniem). Dalsze studia u M. Rostala w Bernie i F. Gulli w Sienie. Jako solista i kameralista koncertował w większości krajów europejskich, Rosji, Ameryce Płn. i Płd., Azji i Afryce. Prowadzi kursy mistrzowskie w wielu krajach Europy, Azji i obu Ameryk. Gościnnie profesor w: Polsce, Finlandii. Litwie, USA i Tajlandii. 1994-2012 profesor w Hochschule fur Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy w Lipsku. Od 2015 gościnnie profesor w AM w Katowicach. Juror konkursów m.in. J.S. Bacha w Lipsku

a.gebski
Andrzej GĘBSKI (Polska Polska)
Solista, kameralista, pedagog. Ukończył z wyróżnieniem studia w klasie skrzypiec prof. M. Ławrynowicza w AM w Warszawie. Laureat wielu konkursów. Koncertował w Europie, Azji i Ameryce Płd. oraz we wszystkich polskich Filharmoniach. Nagrał 16 CD z muzyką polską (premiery fonograficzne). Autor 20 publikacji opracowań wykonawczych utworów skrzypcowych i 54 prawykonań dzieł muzyki polskiej. Profesor sztuk muzycznych UMFC w Warszawie. Dyrektor artystyczny Warszawskiej Orkiestry Smyczkowej im. Z. Brzewskiego. Juror międzynarodowych i krajowych konkursów skrzypcowych. Wyróżniony m.in.: nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektora CEA oraz medalem Gloria Artis.
  m.grabarczyk  Michał GRABARCZYK (Polska Polska)
Skrzypek, solista, kameralista, pedagog. Ukończył z wyróżnieniem: PPSM i PLM w Łodzi w klasie Z. Friemana oraz Konserwatorium Moskiewskie w klasie D. Cyganowa i Z. Szichmurzajewej. Laureat konkursów, m.in. im.: H. Wieniawskiego w Poznaniu, J. Thibaud w Paryżu, N. Paganiniego w Genui oraz Festiwalu w Bordeaux. Koncertował w Europie, USA, Australii, Nowej Zelandii, Japonii, na Jamajce, Kubie i in. Dokonał wielu nagrań. Profesor Akademii Muzycznych w Poznaniu i Łodzi oraz kursów mistrzowskich. Juror konkursów międzynarodowych. Uhonorowany medalem Gloria Artis.
.a.grudzien Andrzej GRUDZIEŃ (Belgia Belgia)
Solista, kameralista, pedagog. Uczeń prof. Z. Brzewskiego. Po dyplomie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie studiował w Belgii, gdzie otrzymał dyplom Premier Prix de Violon oraz Diplome Superieur de Musique de Chambre. Profesor Konserwatorium Królewskiego w Brukseli i Liege (kameralistyka) oraz w Akademii Muzycznej w Dinant. Koncertmistrz Orkiestry Opery Królewskiej. Odznaczony Orderem Króla Leopolda II za zasługi dla kultury belgijskiej. W 2011 r. za zasługi w rozwoju współpracy kulturalnej polsko-belgijskiej i popularyzację muzyki polskiej został wybrany Polakiem Roku, a za całokształt działalności Prezydent RP przyznał mu Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Uhonorowany medalem Gloria Artis.
 w.jakubowska Walentyna JAKUBOWSKA (Rosja Rosja)
Pedagog, metodyk. Po ukończeniu Konserwatorium w Leningradzie (Sankt-Petersburgu) studiowała metodykę gry na skrzypcach pod kierunkiem Lwa Raabena. Autorka znakomitej szkoły gry dla początkujących skrzypków. Jest docentem w Konserwatorium im. N.A.Rimskiego-Korsakowa w Sankt-Petersburgu i kierownikiem sekcji smyczkowej w średniej szkole muzycznej im. M.F. Musorgskiego. Wykłada na kursach mistrzowskich. Zasłużona dla Kultury Rosyjskiej, nagrodzona medalem Zasłużona dla Kultury Polskiej.
 e.kowar Ewa KOWAR-MIKOŁAJCZYK (Polska Polska)
Skrzypaczka, kameralistka, pedagog. Dr nauk muzycznych. Ukończyła Akademię Muzyczną w Warszawie, studiowała pod kierunkiem prof.: Z. Brzewskiego, M. Ławrynowicza i K. Makowskiej-Ławrynowicz. Doskonaliła swe umiejętności na kursach mistrzowskich w Łańcucie u prof.: Z. Brona, E. Feltza, K. Lewina. Prowadzi klasę skrzypiec w UMFC w Warszawie, Filia w Białymstoku i w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Z. Brzewskiego w Warszawie. Juror konkursów dla dzieci i młodzieży. Sekretarz Generalny Polskiej Sekcji ESTA.
 j.kucharski Janusz KUCHARSKI (Polska Polska)
Solista, kameralista, pedagog. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie w klasie I. Dubiskiej. Ponad 20 lat był koncertmistrzem orkiestry Teatru Wielkiego w Warszawie. Koncertował w kraju i za granicą. Profesor Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Z. Brzewskiego. Wykłada na kursach mistrzowskich. Wykształcił wielu laureatów konkursów skrzypcowych. Jest jurorem licznych konkursów skrzypcowych. Uhonorowany wieloma odznaczeniami.
 r.lasocki Roman LASOCKI (Polska Polska)
Wybitny skrzypek wirtuoz, pedagog i popularyzator wiolinistyki. Studia ukończył z wyróżnieniem w PWSM w Łodzi w klasie F. Jamrego. Kontynuował je u A. Gertlera. H. Szerynga, T. Wrońskiego i S. Lewandowskiego. Występował na najważniejszych estradach świata. Wielu kompozytorów dedykowało mu swoje utwory. Profesor i prorektor (4 kadencje)  Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Profesor Akademii Muzycznej w Katowicach. Wykładał na uczelniach na 4 kontynentach. Juror licznych konkursów krajowych i międzynarodowych. Uhonorowany wieloma odznaczeniami.
.
Dorota Obijalska
Dorota OBIJALSKA (Polska  Polska)
Skrzypaczka, kameralistka, pedagog, metodyk. Absolwentka AM w Gdańsku w klasie prof. Marii Suwary. Wiele lat była skrzypaczką Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie oraz członkinią kwartetu Con Flauto. Założycielka i dyrygentka orkiestry smyczkowej ABSOLWENT. Współautorka popularnego zbioru utworów na skrzypce i fortepian dla dzieci Skrzypiące nutki. Prowadzi klasę skrzypiec w PSM I i II st. w Olsztynie oraz w PSM w Dywitach. Od 2002 r. jest nauczycielką metody Suzuki, którą studiowała u Tove Detrekoy. Uczestniczyła w kursach metodycznych Almity Vamos oraz wielu innych znanych pedagogów. Jej uczniowie i zespoły kameralne odnoszą duże sukcesy na konkursach. Prowadzi warsztaty dla dzieci i nauczycieli. Jest jurorką konkursów skrzypcowych. Uhonorowana wieloma nagrodami za działalność dydaktyczną.
 m.orzechowska Maria ORZECHOWSKA (Polska Polska)
Solistka, kameralistka, pedagog, metodyk. Ukończyła Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie, klasę skrzypiec J. Kucharskiego oraz liczne kursy mistrzowskie, m.in.: M. Rostalą, V. Malinina. J. Fourniera. Prowadziła klasę skrzypiec w Konserwatorium w Caracas i w Keyimyung University w Daegu w Korei Południowej. Jest doktorem habilitowanym, profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadzi wiele kursów mistrzowskich i warsztatów metodycznych dla nauczycieli. Jest jurorem konkursów i przesłuchań. Uhonorowana medalem Gloria Artis.
 p.radzinski Paweł RADZIŃSKI (Polska Polska)
Solista, kameralista, pedagog. Uczeń M. Kujawy. Ukończył z wyróżnieniem Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie, w klasie W. Pikajzena oraz kursy mistrzowskie u K. von Hauseggera. R Ricci, H. Szerynga. Prowadzi ożywioną działalność koncertową. Założył orkiestrę Academia. Współpracuje z orkiestrą Sinfonietta de Paris. Propaguje muzykę współczesną. Jest profesorem i Kierownikiem Katedry Instrumentów Smyczkowych i Kameralistyki AM w Bydgoszczy. Juror wielu konkursów. Profesor mistrzowskich kursów w wielu krajach Europy oraz w Łańcucie i Żaganiu
.
a.szymczewska
Agata SZYMCZEWSKA (Polska Polska)
Solistka, kameralistka, pedagog. Zwyciężczyni Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu 2006 r. Laureatka 4 „Fryderyków”, „Paszportu Polityki” oraz nagrody London Music Masters. Występowała jako solistka z wieloma orkiestrami m.in.: London Philharmonic Orchestra; pod batutą N. Marrinera, S. Ozawy, A. Boreyko, K. Pendereckiego, J. Maksymiuka, M. Vengerova. Koncertuje i nagrywa z wybitnymi artystami takimi jak: K. Zimerman, M. Argerich, M. Vengerov, A-S. Mutter i Y. Bashmet. Wykłada na AM w Poznaniu oraz prowadzi kursy mistrzowskie w Polsce, Niemczech, Wlk. Brytanii, Chinach i Korei Płd. Gra na skrzypcach A. Stradivariusa (ca.1680).
 e.zienkowski Edward ZIENKOWSKI (Austria austria)
Światowej sławy skrzypek wirtuoz i pedagog. Uczeń O. Ruppla, S. Hermana w Gdańsku oraz A. Gertlera w Hannoverze i Brukseli. Zdobywca najwyższych nagród na konkursach: im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, im. Meldelssohna-Bartholdiego w Berlinie, im. N. Paganiniego w Genui, im. J. Szigetiego w Budapeszcie. Koncertuje i nagrywa na całym świecie. Profesor mistrzowskiej klasy skrzypiec na Uniwersytecie Muzyki i Sztuki w Wiedniu oraz kursów muzycznych w Polsce, Niemczech, Austrii i Japonii. Juror konkursów skrzypcowych. Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi austriackimi i polskimi.

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmian w podanym składzie wykładowców.