PEDAGODZY

Listę profesorów umieszczono w odpowiednich podmenu (turnus I, turnus II): skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, harfa, zespół kameralny, orkiestra, kształcenie słuchu.

 

TURNUS I
skrzypce
altówka
wiolonczela
kontrabas
zespoły kameralne
orkiestra
kształcenie słuchu

TURNUS II
skrzypce
altówka
wiolonczela
kontrabas
harfa

gitara klasyczna
zespoły kameralne
orkiestra
kształcenie słuchu

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmian w podanym składzie wykładowców.