ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie
ul. 3 Maja 19, 37-100 Łańcut,
tel. 17 225 3192 lub 17 225 0271,
faks 17 225 0272

Sekcja Polska Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Gry na Instrumentach Smyczkowych ESTA POLAND

Centrum Edukacji Artystycznej CEA
ul. Brzozowa 35, 00-258 Warszawa

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Burmistrz Miasta Łańcuta

Muzeum Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut,

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Teodora Leszetyckiego
ul. 3 Maja 19, 37-100 Łańcut,
tel. 17 225 3192 lub 225 0271,
faks 17 225 0272

 

KOMITET ORGANIZACYJNY Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Zenona Brzewskiego:

Krzysztof Szczepaniak
– przewodniczący
Wit Wojtowicz – wiceprzewodniczący
Krystyna Makowska-Ławrynowicz – dyrektor artystyczny i naukowy
Maria Stępińska – sekretarz
Ewa Brzewska – członkini Komitetu
Stanisław Firlej – członek Komitetu
Jan Szydło – członek Komitetu

 

Kursy realizowane są dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Podkarpackiego

mkidn_01_cmyk               Podkarpackie 3 propozycje