Organizatorzy

Stowarzyszenie „Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie”
ul. 3 Maja 19, 37-100 Łańcut,
tel. 17 225 3192 lub 17 225 0271,
faks 17 225 0272

Sekcja Polska Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Gry na Instrumentach Smyczkowych ESTA

Centrum Edukacji Artystycznej CEA

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Muzeum Zamek w Łańcucie

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Teodora Leszetyckiego
ul. 3 Maja 19, 37-100 Łańcut,
tel. 17 225 3192 lub 17 225 0271,
faks 17 225 0272

Komitet Organizacyjny Kursów 

Krzysztof Szczepaniak – przewodniczący
Krystyna Makowska-Ławrynowicz – dyrektor artystyczny i naukowy
Wit Karol Wojtowicz – wiceprzewodniczący
Maria Stępińska – sekretarz
Michał Brzewski – członek komitetu
Stanisław Firlej – członek komitetu
Jan Szydło – członek komitetu

 

Kursy  dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. J ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.