Organizatorzy

Stowarzyszenie „Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie” 
ul. 3 Maja 19, 37-100 Łańcut,
tel. 17 225 3192 lub 17 225 0271,
faks 17 225 0272

Sekcja Polska Europejskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Gry na Instrumentach Smyczkowych ESTA

Centrum Edukacji Artystycznej CEA
ul. Brzozowa 35, 00-258 Warszawa

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Muzeum Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Teodora Leszetyckiego
ul. 3 Maja 19, 37-100 Łańcut,
tel. 17 225 3192 lub 17 225 0271,
faks 17 225 0272

Komitet Organizacyjny Kursów 

Krzysztof Szczepaniak – prezes 
Krystyna Makowska-Ławrynowicz – dyrektor artystyczny i naukowy 
Wit Karol Wojtowicz – wiceprzewodniczący

Maria Stępińska – sekretarz 
Michał Brzewski – członek komitetu
Stanisław Firlej – członek komitetu 
Jan Szydło – członek komitetu

Kursy odbywają się dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz wsparciu finansowemu Województwa Podkarpackiego.