Kurs Metodyczny

Zajęcia na kursach metodycznych będą zorganizowane w następujących formach:

 • wykłady i ćwiczenia (grupowe i indywidualne),
 • lekcje otwarte z uczniami o różnym stopniu zaawansowania (hospitacje),
 • muzykowanie zespołowe wszystkich uczestników (prosimy o zabranie instrumentów).

Jeżeli zbierze się odpowiednia liczbą chętnych, zorganizowany zostanie nauczycielski zespół kameralny, który będzie mógł wystąpić na Sali Balowej Zamku w Łańcucie.

Poza programem kursu metodycznego będą możliwości bezpłatnego uczestniczenia (biernego) w zajęciach kursu interpretacji, kursu muzyki kameralnej, kursu kształcenia słuchu oraz w koncertach i zwiedzaniu obiektów Muzeum – Zamku.

Koszty dydaktyczne uczestnictwa nauczyciela w kursie metodycznym finansuje Centrum Edukacji Artystycznej w ramach stypendium. Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestnicy kursów metodycznych opłacają we własnym zakresie lub też w porozumieniu z dyrektorami szkół w ramach środków finansowych przeznaczonych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Nauczyciele nie wpłacają zaliczki (wadium) na koszty dydaktyczne.

Liczba miejsc dla nauczycieli jest ograniczona. Maksymalnie może uczestniczyć w wyżej wymienionych formach doskonalenia 40 osób.

Zgłoszenia proszę kierować do Sekretariatu Kursów (na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.kursymuzyczne.pl/zgloszenia)

Sekretariat Kursów ul. Daleka 8 m.14, 02-024 Warszawa tel/faks 22 6687461, tel. 668 487 461

Termin składania zgłoszeń dla nauczycieli upływa z dniem 30 czerwca 2019. 

 

Wykładowcy i tematy wykładów na Kursach Metodycznych zorganizowanych w ramach 44. Międzynarodowych Kursów Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie

W dniach 1 – 13 lipca 2018 zajęcia prowadzili następujący wykładowcy:

Roman Lasocki (Polska) – Kierownik Kursu Metodycznego

 • Systematyka w budowie arsenału środków artystycznego wyrazu w oparciu o prawidłowo skonstruowany aparat gry skrzypka.
 • Pielęgnacja aparatu gry po ukończeniu regularnych studiów akademickich podczas wykonywania intensywnej pracy zawodowej w orkiestrach i szkołach.

Ewa Kowar-Mikołajczyk (Polska)

 • Wszechstronna opieka nad dzieckiem uzdolnionym muzycznie; zagrożenia, perspektywy, pielęgnacja osobowości (wykład także dla rodziców i opiekunów).

Andrzej Gębski (Polska)

 • 6 Sonat na skrzypce solo op. 27 Eugene Ysaye’a – kompendium wiedzy.

Walentyna Jakubowska (Rosja)

 • Artystyczne elementy początkowego nauczania gry na skrzypcach.
 • Najczęściej spotykane błędy w kształceniu młodego skrzypka.

Joanna Kaniewska (Polska) – Wykład i warsztaty.

 • Zdrowe i dynamiczne ciało. Harmonia z instrumentem – ciesz się muzyką z energią i swobodą.

Józef Kański (Polska) – prelekcje ilustrowane nagraniami

 • Ignacy Paderewski – wielki artysta i mąż stanu – w 100-lecie odzyskania niepodległości.
 • Król altowiolistów William Promrose i młody Menuhin.

Dorota Obijalska (Polska)

 • Nauczanie METODĄ SUZUKI.

Andrzej Orkisz (Polska)

 • Praca nad przygotowaniem utworu.

Marek Szwarc (Polska)

 • Studia orkiestrowe i muzyka kameralna w przygotowaniu skrzypka do zawodu.

Edward Zienkowski (Austria) 

 • Droga skrzypka do dojrzałości estradowej.

Krzysztof Szczepaniak (Polska) – Awans zawodowy nauczycieli.

 • Aktualne przepisy prawa oświatowego.

Tadeusz Kmiecik (Polska) 

 • Budowa i konserwacja instrumentów.

Danuta Dobrowolska-Marucha (Polska)

 • Kształcenia słuchu – podstawa edukacji muzycznej młodego instrumentalisty.

W dniach 15 – 27 lipca 2018 zajęcia prowadzili następujący wykładowcy:

Ewa Kowar-Mikołajczyk (Polska) – Kierownik Kursu Metodycznego

 • Wszechstronna opieka nad dzieckiem uzdolnionym muzycznie: zagrożenia, perspektywy, pielęgnacja osobowości (wykład także dla rodziców i opiekunów).

Irena Albrecht (Polska)

 • Skrzypce i altówka – podobieństwa i różnice.

Helen Brunner (Wielka Brytania)

 • Pierwsze kroki do sukcesu w przyszłości.

Danuta Dobrowolska-Marucha (Polska)

 • Kształcenia słuchu – podstawa edukacji muzycznej młodego instrumentalisty.

Izabela Ceglińska (Polska)

 • L’ECOLE MODERNE etiudy kaprysy op.10 Henryka Wieniawskiego problemy wykonawcze i interpretacyjne.

Stanisław Firlej (Polska)

 • Utwory wiolonczelowe Fryderyka Chopina.

Andrzej Gębski (Polska)

 • 6 Sonat na skrzypce solo op. 27 Eugene Ysaye’a – kompendium wiedzy.

Walentyna Jakubowska (Rosja)

 • Artystyczne elementy początkowego nauczania gry na skrzypcach.
 • Najczęściej spotykane błędy w kształceniu młodego skrzypka.

Krystyna Jurecka (Polska)

 • Gamy jako jeden z najważniejszych elementów pracy nad rozwojem i pielęgnacja techniki u skrzypków.

Joanna Kaniewska (Polska) – Wykład i warsztaty.

 • Zdrowe i dynamiczne ciało. Harmonia z instrumentem – ciesz się muzyką z energią i swobodą.

Konstanty Andrzej Kulka (Polska)

 • Droga skrzypka do dojrzałości estradowej .

Claus Reichardt (Niemcy)

 • Wykorzystanie przez wiolonczelistę naturalnej energii przy ćwiczeniu i koncertowaniu.

Monika Urbaniak-Lisik (Szwajcaria)

 • Tomaso Vitali Chaccone g-moll i źródło jej powstania.

Krzysztof Szczepaniak (Polska) – Awans zawodowy nauczycieli.

 • Aktualne przepisy prawa oświatowego.

Tadeusz Kmiecik (Polska) – Budowa i konserwacja instrumentów.