Kurs Metodyczny

Zajęcia na kursach metodycznych będą zorganizowane w następujących formach:

 • wykłady i ćwiczenia (grupowe i indywidualne),
 • lekcje otwarte z uczniami o różnym stopniu zaawansowania (hospitacje),
 • muzykowanie zespołowe wszystkich uczestników (prosimy o zabranie instrumentów).

Jeżeli zbierze się odpowiednia liczbą chętnych , zorganizowany zostanie nauczycielski zespól kameralny, który będzie mógł wystąpić na Sali Balowej Zamku w Łańcucie.

Poza programem kursu metodycznego będą możliwości bezpłatnego uczestniczenia (biernego) w zajęciach kursu interpretacji, kursu muzyki kameralnej, kursu kształcenia słuchu oraz w koncertach i zwiedzaniu obiektów Muzeum – Zamku.

Koszty dydaktyczne uczestnictwa nauczyciela w kursie metodycznym finansuje Centrum Edukacji Artystycznej w ramach stypendium. Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestnicy kursów metodycznych opłacają we własnym zakresie lub też w porozumieniu z dyrektorami szkół w ramach środków finansowych przeznaczonych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Nauczyciele nie wpłacają zaliczki (wadium) na koszty dydaktyczne.

Liczba miejsc dla nauczycieli jest ograniczona. Maksymalnie może uczestniczyć w wyżej wymienionych formach doskonalenia 40 osób.

Zgłoszenia proszę kierować do Sekretariatu Kursów (w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.kursymuzyczne.pl/zgloszenia)

Sekretariat Kursów ul. Daleka 8 m.14, 02-024 Warszawa tel/faks 22 6687461, tel. 668 487 461

Termin składania zgłoszeń dla nauczycieli upływa z dniem 30 czerwca 2018.

 

Wykładowcy i tematy wykładów na Kursach
Metodycznych zorganizowanych
w ramach 43. Międzynarodowych Kursów Muzycznych
im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie w 2017 roku

 

W dniach 1 – 13 lipca 2017 r. zajęcia przeprowadzili następujący wykładowcy:

Roman Lasocki (Polska) – Kierownik Kursu Metodycznego

 • Systematyka w budowie arsenału środków artystycznego wyrazu, w oparciu o prawidłowo funkcjonujący aparat gry skrzypka.
 • Pielęgnacja aparatu gry po ukończeniu regularnych Studiów akademickich podczas wykonywania intensywnej pracy zawodowej w orkiestrach i szkołach.

Ewa Kowar-Mikołajczyk (Polska)

 • Wszechstronna opieka nad dzieckiem uzdolnionym muzycznie: zagrożenia, perspektywy, pielęgnacja osobowości (wykład także dla rodziców i opiekunów).

Andrzej Orkisz (Polska)

 • Rola pedagoga w nauczaniu gry na instrumentach smyczkowych.

Andrzej Gębski (Polska)

 • Wszechstronność kształcenia – podstawowy element metodyki profesorów Zenona Brzewskiego i Mirosława Ławrynowicza.

Walentyna Jakubowska (Rosja)

 • Artystyczne elementy początkowego nauczanie gry na skrzypcach. Najczęściej spotykane błędy w kształceniu młodego skrzypka.

Maria Orzechowska (Polska)

 • Jak ćwiczyć, żeby wyćwiczyć.

Edward Zienkowski (Austria)

 • Droga skrzypka do dojrzałości estradowej.

Dorota Obijalska (Polska)

 • Nauczanie Metodą Suzuki.

Marek Szwarc (Polska)

 • Studia orkiestrowe i muzyka kameralna w przygotowaniu skrzypka do zawodu.

Joanna Kaniewska (Polska)

 • Wykład i warsztaty: Zdrowie i dynamiczne ciało. Harmonia z instrumentem – ciesz się muzyką z energią i swobodą.

Tadeusz Kmiecik (Polska)

 • Budowa i konserwacja instrumentów.

Danuta Dobrowolska-Marucha (Polska)

 • Metody kształcenia słuchu muzycznego w procesie edukacji instrumentalistów- smyczkowców.

Józef Kański (Polska)

 • prelekcje ilustrowane nagraniami
  Zapomniani mistrzowie wiolinistyki
  Pablo Casals gra Bacha i Beethovena
  przyjaciel Polaków.

Jan Wosiura (Polska)

 • Wybrane zagadnienia z prawa autorskiego ważne dla muzyków.

Krzysztof Szczepaniak (Polska)

 • Awans zawodowy nauczycieli.
 • Aktualne przepisy prawa oświatowego.


W dniach 15 – 27 lipca 2017 r. zajęcia przeprowadzili następujący wykładowcy:

Ewa Kowar-Mikołajczyk (Polska) – Kierownik Kursu Metodycznego

 • Wszechstronna opieka nad dzieckiem uzdolnionym muzycznie: zagrożenia, perspektywy, pielęgnacja osobowości (wykład także dla rodziców i opiekunów).

Helen Brunner (Wielka Brytania)

 • Pierwsze kroki do sukcesu w przyszłości.

Irena Albrecht (Polska)

 • Proponowany program nauczania gry na altówce w szkole muzycznej drugiego stopnia.

Izabela Ceglińska (Polska)

 • Wpływ techniki wariacyjnej na rozwój techniki skrzypcowej, na przykładzie „La Folia” A.Corellego.

Stanisław Firlej (Polska)

 • Dzieło i wykonanie.

Walentyna Jakubowska (Rosja)

 • Artystyczne elementy początkowego nauczania gry na skrzypcach. Najczęściej spotykane błędy w kształceniu młodego skrzypka.

Andrzej Gębski (Polska)

 • Wszechstronność kształcenia – podstawowy element metodyki profesorów Zenona Brzewskiego i Mirosława Ławrynowicza.

Krystyna Jurecka (Polska)

 • Utwory skrzypcowe Karola Szymanowskiego.

Konstanty Andrzej Kulka (Polska)

 • Droga skrzypka do dojrzałości estradowej.

Claus Reichardt (Niemcy)

 • Wykorzystanie przez wiolonczelistę naturalnej energii przy ćwiczeniu i koncentrowaniu.

Tadeusz Kmiecik (Polska)

 • Budowa i konserwacja instrumentów.

Danuta Dobrowolska-Marucha (Polska)

 • Metoda kształcenia słuchu muzycznego w procesie kształcenia instrumentalistów – smyczkowców.

Krzysztof Szczepaniak (Polska)

 • Awans zawodowy nauczycieli.
 • Aktualne przepisy prawa oświatowego.