Kurs Metodyczny

Zajęcia na kursach metodycznych będą zorganizowane w następujących formach:

 • wykłady i ćwiczenia (grupowe i indywidualne),
 • lekcje otwarte z uczniami o różnym stopniu zaawansowania (hospitacje),
 • muzykowanie zespołowe wszystkich uczestników (prosimy o zabranie instrumentów).

Jeżeli zbierze się odpowiednia liczbą chętnych, zorganizowany zostanie nauczycielski zespół kameralny, który będzie mógł wystąpić na Sali Balowej Zamku w Łańcucie.

Poza programem kursu metodycznego będą możliwości bezpłatnego uczestniczenia (biernego) w zajęciach kursu interpretacji, kursu muzyki kameralnej, kursu kształcenia słuchu oraz w koncertach i zwiedzaniu obiektów Muzeum – Zamku.

Koszty dydaktyczne uczestnictwa nauczyciela w kursie metodycznym finansuje Centrum Edukacji Artystycznej w ramach stypendium. Koszty związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestnicy kursów metodycznych opłacają we własnym zakresie lub też w porozumieniu z dyrektorami szkół w ramach środków finansowych przeznaczonych na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Nauczyciele nie wpłacają zaliczki (wadium) na koszty dydaktyczne.

Liczba miejsc dla nauczycieli jest ograniczona. Maksymalnie może uczestniczyć w wyżej wymienionych formach doskonalenia 40 osób.

Zgłoszenia proszę kierować do Sekretariatu Kursów (na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.kursymuzyczne.pl/zgloszenia)

Sekretariat Kursów ul. Daleka 8 m.14, 02-024 Warszawa tel/faks 22 6687461, tel. 668 487 461

Termin składania zgłoszeń dla nauczycieli upływa z dniem 30 czerwca 2019. 

Wykładowcy i tematy wykładów na Kursach Metodycznych,
które odbędą się w ramach 45. Międzynarodowych Kursów Muzycznych
im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie

W dniach 1 – 13 lipca 2019 zajęcia będą prowadzili następujący wykładowcy:

Roman Lasocki (Polska) – Kierownik Kursu Metodycznego

 • Budowa rekwizytorium środków artystycznego wyrazu skrzypka w oparciu o utworzenie i pielęgnację prawidłowego aparatu gry.

Ewa Kowar-Mikołajczyk (Polska)

 • Wszechstronna opieka nad dzieckiem uzdolnionym muzycznie; zagrożenia, perspektywy, pielęgnacja  osobowości (wykład także dla rodziców i opiekunów).

Maxymilian Bylicki (Polska)

 • Vademecum artysty – Jak   pozyskać sponsora

Andrzej Gębski (Polska)

 • Polskie rodziny muzyczne w aspekcie kulturotwórczym – tradycje domowego muzykowania.

Walentyna Jakubowska (Rosja)

 • Artystyczne elementy początkowego nauczania gry na skrzypcach.
 • Najczęściej  spotykane błędy w kształceniu młodego skrzypka.

Joanna Kaniewska-Erod (Polska) – Wykład i warsztaty.

 • Zdrowe i dynamiczne ciało. Harmonia z instrumentem – ciesz  się muzyką z energią i swobodą.
 • Król altowiolistów William Promrose i młody Menuhin.

Józef Kański(Polska) – prelekcje ilustrowane nagraniami

 • Eugene Ysaye  – najwybitniejszy uczeń Henryka Wieniawskiego.
 • Stanisław Moniuszko i wielcy wykonawcy jego dzieł.

Dorota Obijalska (Polska)

 • Nauczanie METODĄ SUZUKI.

Marek Szwarc (Polska)

 • Studia orkiestrowe i muzyka kameralna w przygotowaniu skrzypka  do zawodu.

Edward Zienkowski (Austria) 

 • Droga skrzypka do dojrzałości estradowej.

Krzysztof Szczepaniak (Polska)

 • Awans zawodowy nauczycieli.
 • Aktualne przepisy prawa oświatowego.

Tadeusz Kmiecik (Polska) 

 • Budowa i konserwacja instrumentów.

Danuta Dobrowolska-Marucha (Polska)

 • Kształcenia słuchu – podstawa edukacji muzycznej młodego instrumentalisty.

W dniach 15 – 27 lipca 2019 zajęcia będą prowadzili następujący wykładowcy:

Ewa Kowar-Mikołajczyk (Polska) – Kierownik Kursu Metodycznego

 • Wszechstronna opieka nad dzieckiem uzdolnionym muzycznie: zagrożenia, perspektywy, pielęgnacja osobowości (wykład także dla rodziców i opiekunów).

Irena Albrecht (Polska)

 • Skrzypce i altówka – podobieństwa i różnice.

Helen Brunner (Wielka Brytania)

 • Pierwsze kroki do sukcesu w przyszłości.

Danuta Dobrowolska-Marucha (Polska)

 • Kształcenia słuchu – podstawa edukacji muzycznej młodego instrumentalisty.

Ewa Maria Groblewska(Polska)

 • Praca  z dziećmi w smyczkowych zespołach kameralnych  w szkole muzycznej I stopnia.

Andrzej Gębski (Polska)

 • Polskie rodziny muzyczne w aspekcie kulturotwórczym – tradycje domowego muzykowania.

Walentyna Jakubowska (Rosja)

 • Artystyczne elementy początkowego nauczania gry na skrzypcach.
 • Najczęściej spotykane błędy w kształceniu młodego skrzypka.

Krystyna Jurecka (Polska)

 • Znaczenie konkursów i przesłuchań w procesie kształcenia młodego muzyka.

Konstanty Andrzej Kulka (Polska)

 • Droga skrzypka do dojrzałości estradowej .

Agnieszka Marucha (Polska)

 • Kierunek – Instrumentalistyka. Refleksje na temat przygotowania studenta do samodzielnego funkcjonowania w zawodzie artysty-muzyka.

Claus Reichardt (Niemcy)

 • Wykorzystanie przez wiolonczelistę naturalnej energii przy ćwiczeniu i koncertowaniu.

Krzysztof Szczepaniak (Polska)

 • Aktualne przepisy prawa oświatowego.
 • Awans zawodowy nauczycieli.

Tadeusz Kmiecik (Polska)

 • Budowa i konserwacja instrumentów.

Jan Wosiura (Polska)

 • Wybrane zagadnienia z prawa autorskiego ważne dla muzyków i słuchaczy.

Na życzenie nauczycieli – uczestników Kursu Metodycznego tematy wykładów mogą ulec zmianie.