II turnus

Skrzypce

Helen Brunner  Wielka Brytania
Pedagog. Ukończyła Royal College of Music w Londynie i Julliard School w Nowym Yorku u Oscara Shumsk’ego. Po zapoznaniu się z metodą Suzuki założyła London Suzuki Group kształcącą skrzypków, wiolonczelistów, altowiolistów i pianistów. Ukończyła Talent Education Institute w Japonii, prowadzony przez Suzuki. Jej kariera pedagogiczna rozwija się na skalę międzynarodową. Uczy dzieci, młodzież i nauczycieli, prowadzi warsztaty na całym świecie.
Izabela Ceglińska  Polska
Solistka, kameralistka, pedagog. Profesor sztuk muzycznych. Studia ukończyła z wyróżnieniem w klasie prof. I. Wojciechowskiej w Akademii Muzycznej w Łodzi. Swe umiejętności doskonaliła na mistrzowskich kursach w Łańcucie, Bayreuth i Baden-Baden. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki, i Ruggiero Ricci. Laureatka konkursów. Koncertuje w kraju i za granicą. W latach 1996-2001 Prodziekan, potem do 2008 Dziekan Wydziału Instrumentalnego, a od 2009 do 2011 Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej w Łodzi. Juror konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Wyróżniona wieloma nagrodami. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz medalem Gloria Artis.
Natan Dondalski  Polska
Solista, koncertmistrz, pedagog. Ukończył z wyróżnieniem studia w klasie skrzypiec prof. M. Ławrynowicza w AM im. F. Chopina w Warszawie. Umiejętności swe doskonalił u G. Zhislina /Wurzburg/ i R. Fain /Dusseldorf/ oraz podczas licznych kursów mistrzowskich m.in.u : W. Wiłkomirskiej, M. Jaszwili, W. Marschnera i P. Amoyal. Laureat krajowych imiędzynarodowych konkursów skrzypcowych m.in. w: Lublinie, Pradze, Weimarze i Freiburgu. Działalność solistyczną łączy z pracą koncertmistrza Filharmonii Koszalińskiej oraz Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Jako solista występował m.in. w: Meistersingerhalle w Norymberdze, Laeiszhalle w Hamburgu, Kolner Philharmonie, Beethovenhalle w Bonn, White Hall w Helsinkach, Konserthus w Oslo, występując z takimi zespołami jak NOSPR w Katowicach, Słowacka Sinfonietta, Orkiestra Narodowa w Kiszyniowie, Staatskapelle Weimar, SWR Rundfunkorchesters Kaiserslautern, Klassische Philharmonie Bonn. Prowadzi klasę skrzypiec w ZPSM im. G. Bacewicz w Koszalinie, a jego uczniowie zdobywają liczne nagrody na konkursach krajowych i międzynarodowych.
Andrzej Gębski Polska
Solista, wybitny kameralista i pedagog. Ukończył z wyróżnieniem studia w klasie skrzypiec prof. Mirosława Ławrynowicza w AM w Warszawie, które pogłębiał u prof. Wolfganga Marschnera oraz w zakresie kameralistyki u prof. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz i Andrzeja Wróbla. Laureat wielu konkursów. Wraz ze swoim Warsaw Trio oraz zespołem Camerata Vistula Koncertował w Europie, Azji i Ameryce Płd. oraz we wszystkich polskich Filharmoniach. Nagrał 20 CD z muzyką polską (premiery fonograficzne) m.in. 6 CD utworów K. Lipińskiego u boku K.A. Kulki. Autor kilkudziesięciu publikacji opracowań wykonawczych utworów skrzypcowych i artykułów metodycznych oraz ponad 60 prawykonań dzieł muzyki polskiej. Profesor zwyczajny UMFC w Warszawie a także Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych tejże Uczelni. Dyrektor artystyczny Warszawskiej Orkiestry Smyczkowej im. Z. Brzewskiego i nauczyciel w elitarnej Szkole im. Z. Brzewskiego, której uczniowie i absolwenci zdobywają laury w prestiżowych konkursach muzycznych. Juror międzynarodowych i krajowych konkursów skrzypcowych. Wyróżniony m.in.: nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektora CEA oraz medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.
d.glowacka
Danuta Głowacka-Pitet  francja
Solistka, kameralistka, pedagog. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie – klasę skrzypiec Z. Brzewskiego i kameralistyki J. Marchwińskiego oraz Conservatoire National Superieur de Musique w Paryżu z I nagrodą. Jej profesorami byli także: I. Dubiska, J. Fournier, G. Poulet, O. Krysa, H. Szeryng. Laureatka: II Konkursu Młodych Skrzypków w Lublinie, VII Międz. Konkursu im. H. Wieniawskiego w Poznaniu i XXX Międz. Konkursu im. M Canalsa w Barcelonie Od 1981 mieszka we Francji. Występuje jako solistka i kameralistka, z wieloma orkiestrami i zespołami m.in.: w Paryży, Nicei, Monaco Jest profesorem skrzypiec w Conservatoire National de Region w Nicei, prowadzi kursy mistrzowskie we Francji, Hiszpanii, USA i Polsce. Nagrodzona medalem Zasłużona dla Kultury Polskiej.
w.jakubowska
Walentyna Jakubowska  Rosja
Pedagog, metodyk. Po ukończeniu Konserwatorium w Leningradzie (Sankt-Petersburgu) studiowała metodykę gry na skrzypcach pod kierunkiem Lwa Raabena. Autorka znakomitej szkoły gry dla początkujących skrzypków. Jest docentem w Konserwatorium im. N.A.Rimskiego-Korsakowa w Sankt-Petersburgu i kierownikiem sekcji smyczkowej w średniej szkole muzycznej im. M.F. Musorgskiego. Wykłada na kursach mistrzowskich. Zasłużona dla Kultury Rosyjskiej, nagrodzona medalem Zasłużona dla Kultury Polskiej.
k.jurecka
Krystyna Jurecka  Polska
Solistka, kameralistka, pedagog, metodyk. Ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku w klasie skrzypiec T. Kochańskiego oraz, z odznaczeniem, studia podyplomowe w Królewskim Konserwatorium w Brukseli w klasie A. Gertlera. Przez wiele lat była koncertmistrzem Polskiej Filharmonii Kameralnej a następnie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, była twórcą i prymariuszem Kwartetu Gdańskiego. Koncertowała w kraju, Europie i Azji. Jest profesorem klasy skrzypiec w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Prowadzi seminaria dla nauczycieli oraz kursy mistrzowskie. Jest konsultantem CEA oraz jurorem konkursów krajowych i międzynarodowych. Uhonorowana medalem Gloria Artis.
Ewa Kowar-Mikołajczyk  Polska
Solistka, kameralistka, pedagog, metodyk, dr sztuk muzycznych Ukończyła Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie. Absolwentka klas prof. Z. Brzewskiego i M. Ławrynowicza oraz kursów mistrzowskich u Z. Brona, E. Feltza, K. Lewina. Koncertowala w Europie i Azji. Wykładała w Keimyung University w Daegu, Korea Płd. Prowadzi metodykę w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i klasę skrzypiec na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku oraz w ZPSM nr 1 w Warszawie. Prezes Stowarzyszenia „Brzewski”. Sekretarz Generalny ESTA Poland. Juror konkursów i przesłuchań. Uhonorowana m.in. medalem Zasłużona dla Kultury Polskiej.
Arkadiusz Kubica  Polska
Skrzypek kameralista, pedagog, organizator. Od 40 lat związany z Kwartetem Śląskim, z którym nagrał blisko 60 płyt, dokonał 130 prawykonań i zagrał ponad 1000 koncertów na najważniejszych estradach w kraju i zagranicą. Od 30 lat uczy gry na skrzypcach i kameralistyki w Szkołach Muzycznych II st. w Katowicach. Jest dr hab. prof. nadzw. Kierownikiem Katedry Kameralistyki w Akademii Muzycznej w Katowicach. 25 lat był dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej Kwartet Śląski i jego goście. Udziela się również w zarządach: Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem, Stowarzyszeniu Katowice, Natura, Kultura, Stowarzyszeniu Absolwentów AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Za swoją działalność wielokrotnie był nagradzany odznaczeniami państwowymi i nagrodami artystycznymi, m. in. w 2017 r. otrzymał Gramophon Classical Music Award w Londynie za nagranie kompletu kwartetów Grażyny Bacewicz.
Konstanty Andrzej Kulka  Polska
Światowej sławy skrzypek wirtuoz, solista, kameralista, pedagog. Uczeń S. Hermana. Ukończył z wyróżnieniem PWSM w Gdańsku. Światową karierę rozpoczął po zdobyciu I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Radiowym ARD w Monachium. Koncertuje i nagrywa na całym świecie, z najznakomitszymi orkiestrami i artystami. Jest profesorem i Kierownikiem Katedry Instrumentów Smyczkowych w UMFC w Warszawie oraz wykładowcą kursów mistrzowskich. Juror prestiżowych konkursów skrzypcowych. Uhonorowany wieloma odznaczeniami.
Agnieszka Marucha  Polska
Laureatka międzynarodowych konkursów skrzypcowych, solistka, kameralistka, pedagog, Ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie prof. Mirosława Ławrynowicza oraz Hochschüle der Künst w Bernie pod kierunkiem prof. Moniki Urbaniak-Lisik. Prowadzi klasę skrzypiec oraz klasę kameralną w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie – jest doktorem habilitowanym, adiunktem tej uczelni. W latach 2013-2014 była profesorem gościnnym Keimyung University w Daegu (Korea Płd.). Jest muzykiem wszechstronnym, dysponuje szerokim repertuarem solowym i kameralnym. Wykłada we Włoszech, m.in. na kursach muzycznych Bosa Antica i kursach UMFC Chopin-Górecki oraz Międzynarodowych Kursach Muzycznych im. Z. Brzewskiego w Łancucie. Nagrała 9 płyt, z czego 7 to światowe premiery fonograficzne. W 2014 r. otrzymała nagrodę Fryderyk za płytę Chagal for Strings nagraną wraz z Opium String Quartet. W 2014 r. dokonała koreańskiej premiery Chain II Witolda Lutosławskiego z Keimyung University Orchestra w Daegu Arts Center, Jako członek zespołu Ensemble Modem występowała na największych salach europejskich m.in. w Fiharmonii Berlińskiej, Festspielhaus w Baden Baden, Alte Oper we Frankfurcie, Concertgebouw w Amsterdamie oraz Salle Pleyer w Paryżu. Jest autorką licznych publikacji z dziedziny wiolinistyki i muzykologii.
Magdalena Szczepanowska  Polska
Naukę  gry  na  skrzypcach  rozpoczęła  pod  kierunkiem  ojca, Feliksa Szczepanowskiego,  a  kontynuowała  w  klasach  J.  Jarzębskiej, T. Wrońskiego, S.  Kawalli  i M.  Rezler – uzyskała   w warszawskiej  AM dyplom z wyróżnieniem. W mistrzowskich  kursach  muzycznych pracowała  pod  kierunkiem O.  Krysy i A. Gertlera. Jest  laureatką  krajowych i  międzynar.  konkursów  skrzypcowych i kameralnych, m.in. w: Lublinie, Krakowie, Gorizii. Brescii i Vercelli. Była współzałożycielką  kwartetu towarzyszącego wiele lat S. Woytowicz oraz członkinią  Zespołu Kameralistów  Filharmonii  Narodowej  pod  dyr. K Teutscha. Od wielu lat współpracuje z wiolonczelistą P. Hausenplasem w duecie  OTTOCORDE; od 2007 r. także z pianistą L. Napierałą w trio SUBITO. Od 2009 r. występuje na Festiwalach Baroque d’Augverne (Francja) w trio z klawesynistką B. Gizbert-Studnicką i altowiolistką N. Reichert. Jako dr hab. prof. prowadzi klasę skrzypiec na UMFC w  Warszawie i  AM w Krakowie.  Wiele lat związana była z „Miodową” – obecnie ZSM nr 1 w Warszawie (głównie OSM im. Z. Brzewskiego).Jej uczniowie są  laureatami wielu konkursów. Prowadzi  kursy w Nowym Sączu, Bałoszycach, Kołobrzegu, Łańcucie i Dolnym Kubinie (Słowacja). Jest  jurorem wielu krajowych i międzynar. konkursów, m.in.: im. T.  Wrońskiego, Concorso Lipizer w Gorizii, International Jeunesses Musicales Competition w Belgradzie, Talents for Europe w Dolnym Kubinie. Za działalność dydaktyczną otrzymała kilkakrotnie nagrody Ministra KiDN, Dyrektora CEA, Medal KEN, Medal Gloria Artis”. W 2008 r. została uhonorowana tytułem Nauczyciel Roku.
Monika Urbaniak-Lisik  Szwajcaria
Solistka, kameralistka, pedagog. Ukończyła z wyróżnieniem AM w Łodzi, klasę Z. Płoszaja. Dzięki stypendium rządu szwajcarskiego studiowała w klasie mistrz. I. Ozima w Bernie (dyplom z wyróż.) i na kursach mistrz. m.in. u O. Krysy, V. Malinina i M. Rostala. Zdobyła I nagrodę na Ogólnopol. Konkursie im. Z. Jankego i nagrodę spec. na VIII Międz. Konkursie im. H. Wieniawskiego. 1992-98 asystentka I. Ozima, od 1997 profesor skrzypiec i kameralistyki w Hochschule der Kunst w Bernie. Prowadzi kursy mistrz. w: Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Polsce. Koncertuje w: Polsce, Szwajcarii i Włoszech. Nagrywa dla firm szwajcarskich i polskich. Jako jedyna Polka była członkiem orkiestry Camerata Bern (koncerty i nagrania na całym świecie), Berner Symfonie Orchester i Schweizer Solisten. Gra na skrzypcach J.E. Wuillaume (1840).
Janusz Wawrowski  Polska
Solista, kameralista, pedagog. Jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków. Ukończył z wyróżnieniem UMFC w Warszawie w klasie Mirosława. Ławrynowicza. Studiował u Yaira Klessa w Gratz i Salvatore. Accado w Cremonie. Laureat wielu konkursów. Koncertuje i nagrywa w Polsce i za granicą. Słynie z wykonywania 24 Kaprysów N. Paganiniego podczas jednego koncertu. W 2012 r. podpisał kontrakt z wytwórnią EMI na 4 solowe płyty, pierwsza pt. Aurora ukazała się w kwietniu 2013. Dr sztuk muzycznych, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i dyr. art. festiwalu Muzyczne Przestrzenie. Odznaczony medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej.et.

Altówka

i.albrecht
Irena Albrecht  Polska
Solistka, kameralistka, pedagog. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Gdańsku, klasę M. Śmilgina i studia podyplomowe w Konserwatorium w Budapeszcie u C. Lukacsa. Była muzykiem w Teatro Communale we Florencji pod dyrekcją. R. Mutti. Koncertuje i nagrywa solo i z zespołami, m.in: Capella Bydgostiensis, Orkiestrą W. Rajskiego, Filharmonią Bałtycką. Profesor klasy altówki w Akademii Muzycznej w Gdańsku i na kursach mistrzowskich. Jej uczniowie osiągają znaczące rezultaty i zdobywają liczne nagrody. Jest jurorem Konkursu Altowiolistów im. Rakowskiego w Poznaniu oraz Ogólnopolskich Przesłuchań Skrzypków i Altowiolistów SM II stopnia. Uhonorowana medalem Gloria Artis.
Łukasz Syrnicki  Polska
Kameralista, pedagog. Ukończył AM w Katowicach w klasie prof. Zygmunta Jochemczyka. Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Amadeus Quartet, Juilliard Quartet, Alban Berg Quartet, Smetana Quartet oraz prof. Kurta Lewina. W latach 1982-86 był muzykiem WOSPR i TV w Katowicach a w 1986-88 Polskiej Orkiestry Kameralnej i Sinfonii Varsovii. Od 1985 r. jest członkiem Kwartetu Śląskiego, z którym nagrał ok. 50 płyt dla znanych wytwórni. Nagrania tego znakomitego kwartetu zdobyły liczne prestiżowe nagrody muzyczne m.in.: 5 Fryderyków a w 2017 r. nagrodę Gramophone Classical Music Awards za komplet kwartetów G. Bacewicz. Występował w najznakomitszych salach koncertowych świata. Od 2009 r. prowadzi klasę altówki i kameralną w POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz współpracuje z AM w Katowicach. Jego uczniowie zdobyli nagrody na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Prowadził kursy muzyczne w Finlandii, Chorwacji i w Polsce. Juror konkursów i przesłuchań. Uhonorowany m.in.: medalem Gloria Artis, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Wiolonczela

Stanisław Firlej  Polska
Solista, kameralista, pedagog. Studiował w Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie u G. Kozołupowej i N. Gutman. Ukończył Accademia Chigiana w Sienie, klasę A. Navarry. Laureat konkursów. Koncertuje i nagrywa w kraju i za granicą w duecie z pianistką A.Wesołowską-Firlej i jako członek Chopin Trio, Rubenstein Trio i Polisch Camerata, której jest założycielem i dyrektorem. Profesor Akademii Muzycznych w Łodzi i we Wrocławiu, w Szkole Muzycznej im. Z. Brzewskiego w Warszawie oraz kursów mistrzowskich w Polsce (Łańcut i Żagań), Austrii (Zell am Pram), i Chorwacji (Hvar).
groglewska
Ewa Maria Groblewska  pl
Kameralistka, pedagog. Jest absolwentką OSM im. Zenona Brzewskiego w klasie prof. Romana Hoffmanna i Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny) w klasie prof. Andrzeja Zielińskiego i prof. Piotra Hausenplasa. Doskonaliła swoje umiejętności na kursach w Norfolk (USA) u Aldo Parisot, oraz na kursach kameralnych prowadzonych przez Tokio String Quartet , Medici String Quartet , Amadeus String Quartet. Ma ukończony I stopień kursu nauczania metodą Suzuki. Współpracowała z Radomską Orkiestrą Kameralna, Polską Orkiestrą Radiową oraz Kwartetem Camerata Jako członkini kwartetu Le Stagioni została laureatką wielu konkursów. Jest pedagogiem ZPSM nr 1 i PSM nr 4 w Warszawie, a jej uczniowie są laureatami licznych konkursów solowych i kameralnych. Na Kursach w Łańcucie prowadzi klasę wiolonczeli dla dzieci.
c.reichardt
Claus Reichardt  Niemcy
Syn znanej w Monachium rodziny muzyków. Uczył się u swego ojca Waltera Reichardta i studiował u C. Cassado i A. Navarry. W wieku 21 lat zdobył nagrodę na Konkursie im. F. Mendelssohna-Bartholdiego. Po krótkim okresie pracy jako solista Orkiestry Opery w Norymberdze rozpoczął działalność pedagogiczną w Norymberdze, Würzburgu i Düsseldorfie. Profesor klas mistrzowskich, wiolonczeli i kameralnej w R. Schumann Hochschule für Musik w Düsseldorfie. Był rektorem tej uczelni. Uhonorowany medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Tomasz Strahl  pl
Znakomity wiolonczelista, solista, kameralista, pedagog. Ukończył AMFC w Warszawie, klasę K. Michalika i studia podyplomowe u T. Kuhne w Hochschule für Musik we Wiedniu. Laureat i zdobywca głównych nagród wielu konkursów. Koncertuje i nagrywa w wielu krajach świata. Jest profesorem i prodziekanem Wydziału Instrumentalnego UMFC w Warszawie. Prowadzi kursy mistrzowskie w Polsce, Holandii, Finlandii, Niemczech i Japonii. Otrzymał Fryderyka – nagrodę Polskiego Przemysłu Fonograficznego, Złoty Krzyż Zasługi, nagrodę I st. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Srebrny Medal Gloria Artis oraz Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Kontrabas

j.kotula
Jan Kotula  Polska
Ukończył z wyróżnieniem AM w Katowicach w klasie W. Tarnowskiego. Od 1997 jest członkiem NOSPR, od 2002 jako I kontrabasista. Współpracuje z kwartetem NOSPR Primo Allegro. Jako solista, kameralista i członek orkiestry występuje w kraju i za granicą. Ma na swoim koncie nagrania radiowe i płytowe. Zdobył II nagrodę na IV Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym im. A.B. Ciechańskiego w Poznaniu (1997) i III nagrodę na Miedz. Konkursie Kontrabasowym w Markneukirchen (1999). Jako adiunkt dr nauk muzycznych prowadzi klasę kontrabasu w Akademii Muzycznej w Katowicach.

Harfa

Urszula Mazurek  Polska
Znakomita solistka, kameralistka, pedagog, metodyk. Ukończyła PWSM w Warszawie, studia podyplomowe u J. Borot w Konserwatorium Paryskim, w Akademia Chigiana we Włoszech i w Uniwersytecie w Sienie (kultura i j. włoski). Współpracując z wybitnymi artystami i dyrygentami koncertowała i nagrywała w kraju, Europie, na Kubie i w Meksyku; tam też nauczała gry na harfie w czołowych uczelniach. Współtwórzyła Warszawskie Trio Harfowe, dla którego tworzyło wielu kompozytorów. 1972–2013 prowadziła klasę harfy w AMFC, obecnie UMFC w Warszawie (od 1992 jako profesor zwyczajny). Obecnie jest prof. AM w Łodzi. Autorka programów nauczania. Jurorka konkursów krajowych i zagranicznych. Mistrzyni wielu znakomitych harfistek, nagradzana za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne. Uhonorowana Srebrnym Medalem Gloria Artis.

Gitara klasyczna

Ryszard Bałauszko  Polska
Solista, kameralista, pedagog. Ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie, klasę M. Zalewskiego. Studiował w Conservatorio Superior w Alicante w klasie J.Thomasa oraz na wielu kursach mistrzowskich. Prowadzi klasę gitary w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie i filii w Białymstoku oraz wiele kursów gitarowych w Polsce, Niemczech i Hiszpanii. Koncertuje i nagrywa, solo i ze znanymi zespołami i muzykami. Juror i przewodniczący jury wielu krajowych i międzynarodowych konkursów.

Zespoły kameralne

d.smolarski
Dariusz Smolarski  Polska
Skrzypek, solista, kameralista, pedagog. Ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie w klasie prof. M. Ławrynowicza i był jego pierwszym asystentem. Laureat konkursów międzynarodowych. Koncertmistrz Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Nauczyciel w szkole muzycznej w Płocku i Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Z. Brzewskiego w Warszawie. Organizator Międzynarodowych Spotkań Młodych Skrzypków im. M. Ławrynowicza w Płocku.
d.sosnowska
Dorota Sosnowska  Szwajcaria
Skrzypaczka, solistka, kameralistka, pedagog. Ukończyła z wyróżnieniem AMFC w Warszawie, klasę S. Kawalli. Doskonaliła swe umiejętności pod kierunkiem W. Marschnera. Występowała w Polskiej Orkiestrze Kameralnej pod dyr. J. Maksymiuka i Zespole K. Teutscha. Pracuje w Orkiestrze Symfonicznej w Bazylei. Prowadzi trio smyczkowe KADMOS, występuje z triem fortepianowym Fennica. Zajmuje się też pedagogiką i organizacją koncertów (w Niemczech, Szwajcarii, Francji) dla utalentowanej polskiej młodzieży.

Orkiestra

II turnus
Maksym Dondalski  Polska
Skrzypek solista, kameralista, pedagog, dyrygent. W 2013 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, pod kierunkiem prof. Jadwigi Kaliszewskiej i prof. Marcina Baranowskiego. W 2015 r. na tej uczelni ukończył studia dyrygentury symfonicznej pod kierunkiem prof. Zygmunta Rycherta i prof. Piotra Sułkowskiego. Uczestnik i laureat wielu konkursów skrzypcowych. Występuje jako solista, dyrygent z orkiestrami symfonicznymi w kraju i za granicą. Od stycznia 2013 r. do lipca 2016 r. lider I skrzypiec – koncertmistrz Filharmonii Gorzowskiej. Od października 2015 r. wykładowca na Wydziale Instrumentalnym Akademii Sztuki w Szczecinie, specjalizacja: skrzypce i orkiestra kameralna. Od grudnia 2016 r. współpracuje z orkiestrą Sinfonia Varsovia.

Kształcenie słuchu

Danuta Dobrowolska-Marucha  Polska
Teoretyk muzyki, profesor sztuk muzycznych. Twórca nowoczesnych metod kształcenia słuchu, autorka nowatorskich podręczników i licznych publikacji z tej dziedziny. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie i studia podyplomowe u N. Boulanger w Paryżu. Jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i AM w Bydgoszczy oraz kierownikiem Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu, Podyplomowych Studiów Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych oraz Międzywydziałowej Specjalizacji Kształcenia Słuchu(UMFC) Wieloletni pedagog warszawskich szkół muz. Konsultant MKiS, ekspert MEN, juror konkursów solfeżowych i wykładowca międzynarodowych kursów muzycznych. Uhonorowana medalem Gloria Artis.

II turnus

Skrzypce

Helen Brunner
Pedagog. Ukończyła Royal College of Music w Londynie i Julliard School w Nowym Yorku u Oscara Shumsk’ego. Po zapoznaniu się z metodą Suzuki założyła London Suzuki Group kształcącą skrzypków, wiolonczelistów, altowiolistów i pianistów. Ukończyła Talent Education Institute w Japonii, prowadzony przez Suzuki. Jej kariera pedagogiczna rozwija się na skalę międzynarodową. Uczy dzieci, młodzież i nauczycieli, prowadzi warsztaty na całym świecie.
Helen Brunner
Pedagog. Ukończyła Royal College of Music w Londynie i Julliard School w Nowym Yorku u Oscara Shumsk’ego. Po zapoznaniu się z metodą Suzuki założyła London Suzuki Group kształcącą skrzypków, wiolonczelistów, altowiolistów i pianistów. Ukończyła Talent Education Institute w Japonii, prowadzony przez Suzuki. Jej kariera pedagogiczna rozwija się na skalę międzynarodową. Uczy dzieci, młodzież i nauczycieli, prowadzi warsztaty na całym świecie.
Izabela Ceglińska
Solistka, kameralistka, pedagog. Profesor sztuk muzycznych. Studia ukończyła z wyróżnieniem w klasie prof. I. Wojciechowskiej w Akademii Muzycznej w Łodzi. Swe umiejętności doskonaliła na mistrzowskich kursach w Łańcucie, Bayreuth i Baden-Baden. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki, i Ruggiero Ricci. Laureatka konkursów. Koncertuje w kraju i za granicą. W latach 1996-2001 Prodziekan, potem do 2008 Dziekan Wydziału Instrumentalnego, a od 2009 do 2011 Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej w Łodzi. Juror konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Wyróżniona wieloma nagrodami. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz medalem Gloria Artis.
Izabela Ceglińska
Solistka, kameralistka, pedagog. Profesor sztuk muzycznych. Studia ukończyła z wyróżnieniem w klasie prof. I. Wojciechowskiej w Akademii Muzycznej w Łodzi. Swe umiejętności doskonaliła na mistrzowskich kursach w Łańcucie, Bayreuth i Baden-Baden. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki, i Ruggiero Ricci. Laureatka konkursów. Koncertuje w kraju i za granicą. W latach 1996-2001 Prodziekan, potem do 2008 Dziekan Wydziału Instrumentalnego, a od 2009 do 2011 Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej w Łodzi. Juror konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Wyróżniona wieloma nagrodami. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz medalem Gloria Artis.
Natan Dondalski
Solista, koncertmistrz, pedagog. Ukończył z wyróżnieniem studia w klasie skrzypiec prof. M. Ławrynowicza w AM im. F. Chopina w Warszawie. Umiejętności swe doskonalił u G. Zhislina /Wurzburg/ i R. Fain /Dusseldorf/ oraz podczas licznych kursów mistrzowskich m.in.u : W. Wiłkomirskiej, M. Jaszwili, W. Marschnera i P. Amoyal. Laureat krajowych imiędzynarodowych konkursów skrzypcowych m.in. w: Lublinie, Pradze, Weimarze i Freiburgu. Działalność solistyczną łączy z pracą koncertmistrza Filharmonii Koszalińskiej oraz Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Jako solista występował m.in. w: Meistersingerhalle w Norymberdze, Laeiszhalle w Hamburgu, Kolner Philharmonie, Beethovenhalle w Bonn, White Hall w Helsinkach, Konserthus w Oslo, występując z takimi zespołami jak NOSPR w Katowicach, Słowacka Sinfonietta, Orkiestra Narodowa w Kiszyniowie, Staatskapelle Weimar, SWR Rundfunkorchesters Kaiserslautern, Klassische Philharmonie Bonn. Prowadzi klasę skrzypiec w ZPSM im. G. Bacewicz w Koszalinie, a jego uczniowie zdobywają liczne nagrody na konkursach krajowych i międzynarodowych.
Natan Dondalski
Solista, koncertmistrz, pedagog. Ukończył z wyróżnieniem studia w klasie skrzypiec prof. M. Ławrynowicza w AM im. F. Chopina w Warszawie. Umiejętności swe doskonalił u G. Zhislina /Wurzburg/ i R. Fain /Dusseldorf/ oraz podczas licznych kursów mistrzowskich m.in.u : W. Wiłkomirskiej, M. Jaszwili, W. Marschnera i P. Amoyal. Laureat krajowych imiędzynarodowych konkursów skrzypcowych m.in. w: Lublinie, Pradze, Weimarze i Freiburgu. Działalność solistyczną łączy z pracą koncertmistrza Filharmonii Koszalińskiej oraz Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Jako solista występował m.in. w: Meistersingerhalle w Norymberdze, Laeiszhalle w Hamburgu, Kolner Philharmonie, Beethovenhalle w Bonn, White Hall w Helsinkach, Konserthus w Oslo, występując z takimi zespołami jak NOSPR w Katowicach, Słowacka Sinfonietta, Orkiestra Narodowa w Kiszyniowie, Staatskapelle Weimar, SWR Rundfunkorchesters Kaiserslautern, Klassische Philharmonie Bonn. Prowadzi klasę skrzypiec w ZPSM im. G. Bacewicz w Koszalinie, a jego uczniowie zdobywają liczne nagrody na konkursach krajowych i międzynarodowych.
Andrzej Gębski
Solista, wybitny kameralista i pedagog. Ukończył z wyróżnieniem studia w klasie skrzypiec prof. Mirosława Ławrynowicza w AM w Warszawie, które pogłębiał u prof. Wolfganga Marschnera oraz w zakresie kameralistyki u prof. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz i Andrzeja Wróbla. Laureat wielu konkursów. Wraz ze swoim Warsaw Trio oraz zespołem Camerata Vistula Koncertował w Europie, Azji i Ameryce Płd. oraz we wszystkich polskich Filharmoniach. Nagrał 20 CD z muzyką polską (premiery fonograficzne) m.in. 6 CD utworów K. Lipińskiego u boku K.A. Kulki. Autor kilkudziesięciu publikacji opracowań wykonawczych utworów skrzypcowych i artykułów metodycznych oraz ponad 60 prawykonań dzieł muzyki polskiej. Profesor zwyczajny UMFC w Warszawie a także Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych tejże Uczelni. Dyrektor artystyczny Warszawskiej Orkiestry Smyczkowej im. Z. Brzewskiego i nauczyciel w elitarnej Szkole im. Z. Brzewskiego, której uczniowie i absolwenci zdobywają laury w prestiżowych konkursach muzycznych. Juror międzynarodowych i krajowych konkursów skrzypcowych. Wyróżniony m.in.: nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektora CEA oraz medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.
Andrzej Gębski
Solista, wybitny kameralista i pedagog. Ukończył z wyróżnieniem studia w klasie skrzypiec prof. Mirosława Ławrynowicza w AM w Warszawie, które pogłębiał u prof. Wolfganga Marschnera oraz w zakresie kameralistyki u prof. Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz i Andrzeja Wróbla. Laureat wielu konkursów. Wraz ze swoim Warsaw Trio oraz zespołem Camerata Vistula Koncertował w Europie, Azji i Ameryce Płd. oraz we wszystkich polskich Filharmoniach. Nagrał 20 CD z muzyką polską (premiery fonograficzne) m.in. 6 CD utworów K. Lipińskiego u boku K.A. Kulki. Autor kilkudziesięciu publikacji opracowań wykonawczych utworów skrzypcowych i artykułów metodycznych oraz ponad 60 prawykonań dzieł muzyki polskiej. Profesor zwyczajny UMFC w Warszawie a także Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych tejże Uczelni. Dyrektor artystyczny Warszawskiej Orkiestry Smyczkowej im. Z. Brzewskiego i nauczyciel w elitarnej Szkole im. Z. Brzewskiego, której uczniowie i absolwenci zdobywają laury w prestiżowych konkursach muzycznych. Juror międzynarodowych i krajowych konkursów skrzypcowych. Wyróżniony m.in.: nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektora CEA oraz medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.
Danuta Głowacka-Pitet
Solistka, kameralistka, pedagog. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie – klasę skrzypiec Z. Brzewskiego i kameralistyki J. Marchwińskiego oraz Conservatoire National Superieur de Musique w Paryżu z I nagrodą. Jej profesorami byli także: I. Dubiska, J. Fournier, G. Poulet, O. Krysa, H. Szeryng. Laureatka: II Konkursu Młodych Skrzypków w Lublinie, VII Międz. Konkursu im. H. Wieniawskiego w Poznaniu i XXX Międz. Konkursu im. M Canalsa w Barcelonie Od 1981 mieszka we Francji. Występuje jako solistka i kameralistka, z wieloma orkiestrami i zespołami m.in.: w Paryży, Nicei, Monaco Jest profesorem skrzypiec w Conservatoire National de Region w Nicei, prowadzi kursy mistrzowskie we Francji, Hiszpanii, USA i Polsce. Nagrodzona medalem Zasłużona dla Kultury Polskiej.
Danuta Głowacka-Pitet
Solistka, kameralistka, pedagog. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie – klasę skrzypiec Z. Brzewskiego i kameralistyki J. Marchwińskiego oraz Conservatoire National Superieur de Musique w Paryżu z I nagrodą. Jej profesorami byli także: I. Dubiska, J. Fournier, G. Poulet, O. Krysa, H. Szeryng. Laureatka: II Konkursu Młodych Skrzypków w Lublinie, VII Międz. Konkursu im. H. Wieniawskiego w Poznaniu i XXX Międz. Konkursu im. M Canalsa w Barcelonie Od 1981 mieszka we Francji. Występuje jako solistka i kameralistka, z wieloma orkiestrami i zespołami m.in.: w Paryży, Nicei, Monaco Jest profesorem skrzypiec w Conservatoire National de Region w Nicei, prowadzi kursy mistrzowskie we Francji, Hiszpanii, USA i Polsce. Nagrodzona medalem Zasłużona dla Kultury Polskiej.
Walentyna Jakubowska
Pedagog, metodyk. Po ukończeniu Konserwatorium w Leningradzie (Sankt-Petersburgu) studiowała metodykę gry na skrzypcach pod kierunkiem Lwa Raabena. Autorka znakomitej szkoły gry dla początkujących skrzypków. Jest docentem w Konserwatorium im. N.A.Rimskiego-Korsakowa w Sankt-Petersburgu i kierownikiem sekcji smyczkowej w średniej szkole muzycznej im. M.F. Musorgskiego. Wykłada na kursach mistrzowskich. Zasłużona dla Kultury Rosyjskiej, nagrodzona medalem Zasłużona dla Kultury Polskiej.
Walentyna Jakubowska
Pedagog, metodyk. Po ukończeniu Konserwatorium w Leningradzie (Sankt-Petersburgu) studiowała metodykę gry na skrzypcach pod kierunkiem Lwa Raabena. Autorka znakomitej szkoły gry dla początkujących skrzypków. Jest docentem w Konserwatorium im. N.A.Rimskiego-Korsakowa w Sankt-Petersburgu i kierownikiem sekcji smyczkowej w średniej szkole muzycznej im. M.F. Musorgskiego. Wykłada na kursach mistrzowskich. Zasłużona dla Kultury Rosyjskiej, nagrodzona medalem Zasłużona dla Kultury Polskiej.
Krystyna Jurecka
Solistka, kameralistka, pedagog, metodyk. Ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku w klasie skrzypiec T. Kochańskiego oraz, z odznaczeniem, studia podyplomowe w Królewskim Konserwatorium w Brukseli w klasie A. Gertlera. Przez wiele lat była koncertmistrzem Polskiej Filharmonii Kameralnej a następnie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, była twórcą i prymariuszem Kwartetu Gdańskiego. Koncertowała w kraju, Europie i Azji. Jest profesorem klasy skrzypiec w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Prowadzi seminaria dla nauczycieli oraz kursy mistrzowskie. Jest konsultantem CEA oraz jurorem konkursów krajowych i międzynarodowych. Uhonorowana medalem Gloria Artis.
Krystyna Jurecka
Solistka, kameralistka, pedagog, metodyk. Ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku w klasie skrzypiec T. Kochańskiego oraz, z odznaczeniem, studia podyplomowe w Królewskim Konserwatorium w Brukseli w klasie A. Gertlera. Przez wiele lat była koncertmistrzem Polskiej Filharmonii Kameralnej a następnie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, była twórcą i prymariuszem Kwartetu Gdańskiego. Koncertowała w kraju, Europie i Azji. Jest profesorem klasy skrzypiec w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Prowadzi seminaria dla nauczycieli oraz kursy mistrzowskie. Jest konsultantem CEA oraz jurorem konkursów krajowych i międzynarodowych. Uhonorowana medalem Gloria Artis.
Ewa Kowar-Mikołajczyk
Solistka, kameralistka, pedagog, metodyk, dr sztuk muzycznych Ukończyła Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie. Absolwentka klas prof. Z. Brzewskiego i M. Ławrynowicza oraz kursów mistrzowskich u Z. Brona, E. Feltza, K. Lewina. Koncertowala w Europie i Azji. Wykładała w Keimyung University w Daegu, Korea Płd. Prowadzi metodykę w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i klasę skrzypiec na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku oraz w ZPSM nr 1 w Warszawie. Prezes Stowarzyszenia „Brzewski”. Sekretarz Generalny ESTA Poland. Juror konkursów i przesłuchań. Uhonorowana m.in. medalem Zasłużona dla Kultury Polskiej.
Ewa Kowar-Mikołajczyk
Solistka, kameralistka, pedagog, metodyk, dr sztuk muzycznych Ukończyła Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie. Absolwentka klas prof. Z. Brzewskiego i M. Ławrynowicza oraz kursów mistrzowskich u Z. Brona, E. Feltza, K. Lewina. Koncertowala w Europie i Azji. Wykładała w Keimyung University w Daegu, Korea Płd. Prowadzi metodykę w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i klasę skrzypiec na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku oraz w ZPSM nr 1 w Warszawie. Prezes Stowarzyszenia „Brzewski”. Sekretarz Generalny ESTA Poland. Juror konkursów i przesłuchań. Uhonorowana m.in. medalem Zasłużona dla Kultury Polskiej.
Arkadiusz Kubica
Skrzypek kameralista, pedagog, organizator. Od 40 lat związany z Kwartetem Śląskim, z którym nagrał blisko 60 płyt, dokonał 130 prawykonań i zagrał ponad 1000 koncertów na najważniejszych estradach w kraju i zagranicą. Od 30 lat uczy gry na skrzypcach i kameralistyki w Szkołach Muzycznych II st. w Katowicach. Jest dr hab. prof. nadzw. Kierownikiem Katedry Kameralistyki w Akademii Muzycznej w Katowicach. 25 lat był dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej Kwartet Śląski i jego goście. Udziela się również w zarządach: Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem, Stowarzyszeniu Katowice, Natura, Kultura, Stowarzyszeniu Absolwentów AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Za swoją działalność wielokrotnie był nagradzany odznaczeniami państwowymi i nagrodami artystycznymi, m. in. w 2017 r. otrzymał Gramophon Classical Music Award w Londynie za nagranie kompletu kwartetów Grażyny Bacewicz.
Arkadiusz Kubica
Skrzypek kameralista, pedagog, organizator. Od 40 lat związany z Kwartetem Śląskim, z którym nagrał blisko 60 płyt, dokonał 130 prawykonań i zagrał ponad 1000 koncertów na najważniejszych estradach w kraju i zagranicą. Od 30 lat uczy gry na skrzypcach i kameralistyki w Szkołach Muzycznych II st. w Katowicach. Jest dr hab. prof. nadzw. Kierownikiem Katedry Kameralistyki w Akademii Muzycznej w Katowicach. 25 lat był dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej Kwartet Śląski i jego goście. Udziela się również w zarządach: Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem, Stowarzyszeniu Katowice, Natura, Kultura, Stowarzyszeniu Absolwentów AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Za swoją działalność wielokrotnie był nagradzany odznaczeniami państwowymi i nagrodami artystycznymi, m. in. w 2017 r. otrzymał Gramophon Classical Music Award w Londynie za nagranie kompletu kwartetów Grażyny Bacewicz.
Konstanty Andrzej Kulka
Światowej sławy skrzypek wirtuoz, solista, kameralista, pedagog. Uczeń S. Hermana. Ukończył z wyróżnieniem PWSM w Gdańsku. Światową karierę rozpoczął po zdobyciu I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Radiowym ARD w Monachium. Koncertuje i nagrywa na całym świecie, z najznakomitszymi orkiestrami i artystami. Jest profesorem i Kierownikiem Katedry Instrumentów Smyczkowych w UMFC w Warszawie oraz wykładowcą kursów mistrzowskich. Juror prestiżowych konkursów skrzypcowych. Uhonorowany wieloma odznaczeniami.
Konstanty Andrzej Kulka
Światowej sławy skrzypek wirtuoz, solista, kameralista, pedagog. Uczeń S. Hermana. Ukończył z wyróżnieniem PWSM w Gdańsku. Światową karierę rozpoczął po zdobyciu I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Radiowym ARD w Monachium. Koncertuje i nagrywa na całym świecie, z najznakomitszymi orkiestrami i artystami. Jest profesorem i Kierownikiem Katedry Instrumentów Smyczkowych w UMFC w Warszawie oraz wykładowcą kursów mistrzowskich. Juror prestiżowych konkursów skrzypcowych. Uhonorowany wieloma odznaczeniami.
Agnieszka Marucha
Laureatka międzynarodowych konkursów skrzypcowych, solistka, kameralistka, pedagog, Ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie prof. Mirosława Ławrynowicza oraz Hochschüle der Künst w Bernie pod kierunkiem prof. Moniki Urbaniak-Lisik. Prowadzi klasę skrzypiec oraz klasę kameralną w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie – jest doktorem habilitowanym, adiunktem tej uczelni. W latach 2013-2014 była profesorem gościnnym Keimyung University w Daegu (Korea Płd.). Jest muzykiem wszechstronnym, dysponuje szerokim repertuarem solowym i kameralnym. Wykłada we Włoszech, m.in. na kursach muzycznych Bosa Antica i kursach UMFC Chopin-Górecki oraz Międzynarodowych Kursach Muzycznych im. Z. Brzewskiego w Łancucie. Nagrała 9 płyt, z czego 7 to światowe premiery fonograficzne. W 2014 r. otrzymała nagrodę Fryderyk za płytę Chagal for Strings nagraną wraz z Opium String Quartet. W 2014 r. dokonała koreańskiej premiery Chain II Witolda Lutosławskiego z Keimyung University Orchestra w Daegu Arts Center, Jako członek zespołu Ensemble Modem występowała na największych salach europejskich m.in. w Fiharmonii Berlińskiej, Festspielhaus w Baden Baden, Alte Oper we Frankfurcie, Concertgebouw w Amsterdamie oraz Salle Pleyer w Paryżu. Jest autorką licznych publikacji z dziedziny wiolinistyki i muzykologii.
Agnieszka Marucha
Laureatka międzynarodowych konkursów skrzypcowych, solistka, kameralistka, pedagog, Ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w klasie prof. Mirosława Ławrynowicza oraz Hochschüle der Künst w Bernie pod kierunkiem prof. Moniki Urbaniak-Lisik. Prowadzi klasę skrzypiec oraz klasę kameralną w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie – jest doktorem habilitowanym, adiunktem tej uczelni. W latach 2013-2014 była profesorem gościnnym Keimyung University w Daegu (Korea Płd.). Jest muzykiem wszechstronnym, dysponuje szerokim repertuarem solowym i kameralnym. Wykłada we Włoszech, m.in. na kursach muzycznych Bosa Antica i kursach UMFC Chopin-Górecki oraz Międzynarodowych Kursach Muzycznych im. Z. Brzewskiego w Łancucie. Nagrała 9 płyt, z czego 7 to światowe premiery fonograficzne. W 2014 r. otrzymała nagrodę Fryderyk za płytę Chagal for Strings nagraną wraz z Opium String Quartet. W 2014 r. dokonała koreańskiej premiery Chain II Witolda Lutosławskiego z Keimyung University Orchestra w Daegu Arts Center, Jako członek zespołu Ensemble Modem występowała na największych salach europejskich m.in. w Fiharmonii Berlińskiej, Festspielhaus w Baden Baden, Alte Oper we Frankfurcie, Concertgebouw w Amsterdamie oraz Salle Pleyer w Paryżu. Jest autorką licznych publikacji z dziedziny wiolinistyki i muzykologii.
Magdalena Szczepanowska
Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła pod kierunkiem ojca, Feliksa Szczepanowskiego, a kontynuowała w klasach J. Jarzębskiej, T. Wrońskiego, S. Kawalli i M. Rezler – uzyskała  w warszawskiej AM dyplom z wyróżnieniem. W mistrzowskich kursach muzycznych pracowała pod kierunkiem O. Krysy i A. Gertlera. Jest laureatką krajowych i międzynar. konkursów skrzypcowych i kameralnych, m.in. w: Lublinie, Krakowie, Gorizii. Brescii i Vercelli. Była współzałożycielką kwartetu towarzyszącego wiele lat S. Woytowicz oraz członkinią Zespołu Kameralistów Filharmonii Narodowej pod dyr. K Teutscha. Od wielu lat współpracuje z wiolonczelistą P. Hausenplasem w duecie OTTOCORDE; od 2007 r. także z pianistą L. Napierałą w trio SUBITO. Od 2009 r. występuje na Festiwalach Baroque d’Augverne (Francja) w trio z klawesynistką B. Gizbert-Studnicką i altowiolistką N. Reichert. Jako dr hab. prof. prowadzi klasę skrzypiec na UMFC w Warszawie i AM w Krakowie. Wiele lat związana była z „Miodową” – obecnie ZSM nr 1 w Warszawie (głównie OSM im. Z. Brzewskiego).Jej uczniowie są laureatami wielu konkursów. Prowadzi kursy w Nowym Sączu, Bałoszycach, Kołobrzegu, Łańcucie i Dolnym Kubinie (Słowacja). Jest jurorem wielu krajowych i międzynar. konkursów, m.in.: im. T. Wrońskiego, Concorso Lipizer w Gorizii, International Jeunesses Musicales Competition w Belgradzie, Talents for Europe w Dolnym Kubinie. Za działalność dydaktyczną otrzymała kilkakrotnie nagrody Ministra KiDN, Dyrektora CEA, Medal KEN, Medal Gloria Artis”. W 2008 r. została uhonorowana tytułem Nauczyciel Roku.
Magdalena Szczepanowska
Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła pod kierunkiem ojca, Feliksa Szczepanowskiego, a kontynuowała w klasach J. Jarzębskiej, T. Wrońskiego, S. Kawalli i M. Rezler – uzyskała w warszawskiej AM dyplom z wyróżnieniem. W mistrzowskich kursach muzycznych pracowała pod kierunkiem O. Krysy i A. Gertlera. Jest laureatką krajowych i międzynar. konkursów skrzypcowych i kameralnych, m.in. w: Lublinie, Krakowie, Gorizii. Brescii i Vercelli. Była współzałożycielką kwartetu towarzyszącego wiele lat S. Woytowicz oraz członkinią Zespołu Kameralistów Filharmonii Narodowej pod dyr. K Teutscha. Od wielu lat współpracuje z wiolonczelistą P. Hausenplasem w duecie OTTOCORDE; od 2007 r. także z pianistą L. Napierałą w trio SUBITO. Od 2009 r. występuje na Festiwalach Baroque d’Augverne (Francja) w trio z klawesynistką B. Gizbert-Studnicką i altowiolistką N. Reichert. Jako dr hab. prof. prowadzi klasę skrzypiec na UMFC w Warszawie i AM w Krakowie. Wiele lat związana była z „Miodową” – obecnie ZSM nr 1 w Warszawie (głównie OSM im. Z. Brzewskiego).Jej uczniowie są laureatami wielu konkursów. Prowadzi kursy w Nowym Sączu, Bałoszycach, Kołobrzegu, Łańcucie i Dolnym Kubinie (Słowacja). Jest jurorem wielu krajowych i międzynar. konkursów, m.in.: im. T. Wrońskiego, Concorso Lipizer w Gorizii, International Jeunesses Musicales Competition w Belgradzie, Talents for Europe w Dolnym Kubinie. Za działalność dydaktyczną otrzymała kilkakrotnie nagrody Ministra KiDN, Dyrektora CEA, Medal KEN, Medal Gloria Artis”. W 2008 r. została uhonorowana tytułem Nauczyciel Roku.
Monika Urbaniak-Lisik
Solistka, kameralistka, pedagog. Ukończyła z wyróżnieniem AM w Łodzi, klasę Z. Płoszaja. Dzięki stypendium rządu szwajcarskiego studiowała w klasie mistrz. I. Ozima w Bernie (dyplom z wyróż.) i na kursach mistrz. m.in. u O. Krysy, V. Malinina i M. Rostala. Zdobyła I nagrodę na Ogólnopol. Konkursie im. Z. Jankego i nagrodę spec. na VIII Międz. Konkursie im. H. Wieniawskiego. 1992-98 asystentka I. Ozima, od 1997 profesor skrzypiec i kameralistyki w Hochschule der Kunst w Bernie. Prowadzi kursy mistrz. w: Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Polsce. Koncertuje w: Polsce, Szwajcarii i Włoszech. Nagrywa dla firm szwajcarskich i polskich. Jako jedyna Polka była członkiem orkiestry Camerata Bern (koncerty i nagrania na całym świecie), Berner Symfonie Orchester i Schweizer Solisten. Gra na skrzypcach J.E. Wuillaume (1840).
Monika Urbaniak-Lisik
Solistka, kameralistka, pedagog. Ukończyła z wyróżnieniem AM w Łodzi, klasę Z. Płoszaja. Dzięki stypendium rządu szwajcarskiego studiowała w klasie mistrz. I. Ozima w Bernie (dyplom z wyróż.) i na kursach mistrz. m.in. u O. Krysy, V. Malinina i M. Rostala. Zdobyła I nagrodę na Ogólnopol. Konkursie im. Z. Jankego i nagrodę spec. na VIII Międz. Konkursie im. H. Wieniawskiego. 1992-98 asystentka I. Ozima, od 1997 profesor skrzypiec i kameralistyki w Hochschule der Kunst w Bernie. Prowadzi kursy mistrz. w: Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Polsce. Koncertuje w: Polsce, Szwajcarii i Włoszech. Nagrywa dla firm szwajcarskich i polskich. Jako jedyna Polka była członkiem orkiestry Camerata Bern (koncerty i nagrania na całym świecie), Berner Symfonie Orchester i Schweizer Solisten. Gra na skrzypcach J.E. Wuillaume (1840).
Janusz Wawrowski
Solista, kameralista, pedagog. Jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków. Ukończył z wyróżnieniem UMFC w Warszawie w klasie Mirosława. Ławrynowicza. Studiował u Yaira Klessa w Gratz i Salvatore. Accado w Cremonie. Laureat wielu konkursów. Koncertuje i nagrywa w Polsce i za granicą. Słynie z wykonywania 24 Kaprysów N. Paganiniego podczas jednego koncertu. W 2012 r. podpisał kontrakt z wytwórnią EMI na 4 solowe płyty, pierwsza pt. Aurora ukazała się w kwietniu 2013. Dr sztuk muzycznych, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i dyr. art. festiwalu Muzyczne Przestrzenie. Odznaczony medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Janusz Wawrowski
Solista, kameralista, pedagog. Jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków. Ukończył z wyróżnieniem UMFC w Warszawie w klasie Mirosława. Ławrynowicza. Studiował u Yaira Klessa w Gratz i Salvatore. Accado w Cremonie. Laureat wielu konkursów. Koncertuje i nagrywa w Polsce i za granicą. Słynie z wykonywania 24 Kaprysów N. Paganiniego podczas jednego koncertu. W 2012 r. podpisał kontrakt z wytwórnią EMI na 4 solowe płyty, pierwsza pt. Aurora ukazała się w kwietniu 2013. Dr sztuk muzycznych, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i dyr. art. festiwalu Muzyczne Przestrzenie. Odznaczony medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Altówka

Irena Albrecht
Solistka, kameralistka, pedagog. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Gdańsku, klasę M. Śmilgina i studia podyplomowe w Konserwatorium w Budapeszcie u C. Lukacsa. Była muzykiem w Teatro Communale we Florencji pod dyrekcją. R. Mutti. Koncertuje i nagrywa solo i z zespołami, m.in: Capella Bydgostiensis, Orkiestrą W. Rajskiego, Filharmonią Bałtycką. Profesor klasy altówki w Akademii Muzycznej w Gdańsku i na kursach mistrzowskich. Jej uczniowie osiągają znaczące rezultaty i zdobywają liczne nagrody. Jest jurorem Konkursu Altowiolistów im. Rakowskiego w Poznaniu oraz Ogólnopolskich Przesłuchań Skrzypków i Altowiolistów SM II stopnia. Uhonorowana medalem Gloria Artis.
Łukasz Syrnicki
Kameralista, pedagog. Ukończył AM w Katowicach w klasie prof. Zygmunta Jochemczyka. Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Amadeus Quartet, Juilliard Quartet, Alban Berg Quartet, Smetana Quartet oraz prof. Kurta Lewina. W latach 1982-86 był muzykiem WOSPR i TV w Katowicach a w 1986-88 Polskiej Orkiestry Kameralnej i Sinfonii Varsovii. Od 1985 r. jest członkiem Kwartetu Śląskiego, z którym nagrał ok. 50 płyt dla znanych wytwórni. Nagrania tego znakomitego kwartetu zdobyły liczne prestiżowe nagrody muzyczne m.in.: 5 Fryderyków a w 2017 r. nagrodę Gramophone Classical Music Awards za komplet kwartetów G. Bacewicz. Występował w najznakomitszych salach koncertowych świata. Od 2009 r. prowadzi klasę altówki i kameralną w POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz współpracuje z AM w Katowicach. Jego uczniowie zdobyli nagrody na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Prowadził kursy muzyczne w Finlandii, Chorwacji i w Polsce. Juror konkursów i przesłuchań. Uhonorowany m.in.: medalem Gloria Artis, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Łukasz Syrnicki
Kameralista, pedagog. Ukończył AM w Katowicach w klasie prof. Zygmunta Jochemczyka. Brał udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Amadeus Quartet, Juilliard Quartet, Alban Berg Quartet, Smetana Quartet oraz prof. Kurta Lewina. W latach 1982-86 był muzykiem WOSPR i TV w Katowicach a w 1986-88 Polskiej Orkiestry Kameralnej i Sinfonii Varsovii. Od 1985 r. jest członkiem Kwartetu Śląskiego, z którym nagrał ok. 50 płyt dla znanych wytwórni. Nagrania tego znakomitego kwartetu zdobyły liczne prestiżowe nagrody muzyczne m.in.: 5 Fryderyków a w 2017 r. nagrodę Gramophone Classical Music Awards za komplet kwartetów G. Bacewicz. Występował w najznakomitszych salach koncertowych świata. Od 2009 r. prowadzi klasę altówki i kameralną w POSM II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach oraz współpracuje z AM w Katowicach. Jego uczniowie zdobyli nagrody na konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Prowadził kursy muzyczne w Finlandii, Chorwacji i w Polsce. Juror konkursów i przesłuchań. Uhonorowany m.in.: medalem Gloria Artis, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Wiolonczela

Stanisław Firlej
Solista, kameralista, pedagog. Studiował w Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie u G. Kozołupowej i N. Gutman. Ukończył Accademia Chigiana w Sienie, klasę A. Navarry. Laureat konkursów. Koncertuje i nagrywa w kraju i za granicą w duecie z pianistką A.Wesołowską-Firlej i jako członek Chopin Trio, Rubenstein Trio i Polisch Camerata, której jest założycielem i dyrektorem. Profesor Akademii Muzycznych w Łodzi i we Wrocławiu, w Szkole Muzycznej im. Z. Brzewskiego w Warszawie oraz kursów mistrzowskich w Polsce (Łańcut i Żagań), Austrii (Zell am Pram), i Chorwacji (Hvar).
Stanisław Firlej
Solista, kameralista, pedagog. Studiował w Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie u G. Kozołupowej i N. Gutman. Ukończył Accademia Chigiana w Sienie, klasę A. Navarry. Laureat konkursów. Koncertuje i nagrywa w kraju i za granicą w duecie z pianistką A.Wesołowską-Firlej i jako członek Chopin Trio, Rubenstein Trio i Polisch Camerata, której jest założycielem i dyrektorem. Profesor Akademii Muzycznych w Łodzi i we Wrocławiu, w Szkole Muzycznej im. Z. Brzewskiego w Warszawie oraz kursów mistrzowskich w Polsce (Łańcut i Żagań), Austrii (Zell am Pram), i Chorwacji (Hvar).
Ewa Maria Groblewska
Kameralistka, pedagog. Jest absolwentką OSM im. Zenona Brzewskiego w klasie prof. Romana Hoffmanna i Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny) w klasie prof. Andrzeja Zielińskiego i prof. Piotra Hausenplasa. Doskonaliła swoje umiejętności na kursach w Norfolk (USA) u Aldo Parisot, oraz na kursach kameralnych prowadzonych przez Tokio String Quartet , Medici String Quartet , Amadeus String Quartet. Ma ukończony I stopień kursu nauczania metodą Suzuki. Współpracowała z Radomską Orkiestrą Kameralna, Polską Orkiestrą Radiową oraz Kwartetem Camerata Jako członkini kwartetu Le Stagioni została laureatką wielu konkursów. Jest pedagogiem ZPSM nr 1 i PSM nr 4 w Warszawie, a jej uczniowie są laureatami licznych konkursów solowych i kameralnych. Na Kursach w Łańcucie prowadzi klasę wiolonczeli dla dzieci.
Ewa Maria Groblewska
Kameralistka, pedagog. Jest absolwentką OSM im. Zenona Brzewskiego w klasie prof. Romana Hoffmanna i Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny) w klasie prof. Andrzeja Zielińskiego i prof. Piotra Hausenplasa. Doskonaliła swoje umiejętności na kursach w Norfolk (USA) u Aldo Parisot, oraz na kursach kameralnych prowadzonych przez Tokio String Quartet , Medici String Quartet , Amadeus String Quartet. Ma ukończony I stopień kursu nauczania metodą Suzuki. Współpracowała z Radomską Orkiestrą Kameralna, Polską Orkiestrą Radiową oraz Kwartetem Camerata Jako członkini kwartetu Le Stagioni została laureatką wielu konkursów. Jest pedagogiem ZPSM nr 1 i PSM nr 4 w Warszawie, a jej uczniowie są laureatami licznych konkursów solowych i kameralnych. Na Kursach w Łańcucie prowadzi klasę wiolonczeli dla dzieci.
Claus Reichardt 
Syn znanej w Monachium rodziny muzyków. Uczył się u swego ojca Waltera Reichardta i studiował u C. Cassado i A. Navarry. W wieku 21 lat zdobył nagrodę na Konkursie im. F. Mendelssohna-Bartholdiego. Po krótkim okresie pracy jako solista Orkiestry Opery w Norymberdze rozpoczął działalność pedagogiczną w Norymberdze, Würzburgu i Düsseldorfie. Profesor klas mistrzowskich, wiolonczeli i kameralnej w R. Schumann Hochschule für Musik w Düsseldorfie. Był rektorem tej uczelni. Uhonorowany medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Claus Reichardt
Syn znanej w Monachium rodziny muzyków. Uczył się u swego ojca Waltera Reichardta i studiował u C. Cassado i A. Navarry. W wieku 21 lat zdobył nagrodę na Konkursie im. F. Mendelssohna-Bartholdiego. Po krótkim okresie pracy jako solista Orkiestry Opery w Norymberdze rozpoczął działalność pedagogiczną w Norymberdze, Würzburgu i Düsseldorfie. Profesor klas mistrzowskich, wiolonczeli i kameralnej w R. Schumann Hochschule für Musik w Düsseldorfie. Był rektorem tej uczelni. Uhonorowany medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Tomasz Strahl
Znakomity wiolonczelista, solista, kameralista, pedagog. Ukończył AMFC w Warszawie, klasę K. Michalika i studia podyplomowe u T. Kuhne w Hochschule für Musik we Wiedniu. Laureat i zdobywca głównych nagród wielu konkursów. Koncertuje i nagrywa w wielu krajach świata. Jest profesorem i prodziekanem Wydziału Instrumentalnego UMFC w Warszawie. Prowadzi kursy mistrzowskie w Polsce, Holandii, Finlandii, Niemczech i Japonii. Otrzymał Fryderyka – nagrodę Polskiego Przemysłu Fonograficznego, Złoty Krzyż Zasługi, nagrodę I st. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Srebrny Medal Gloria Artis oraz Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Tomasz Strahl
Znakomity wiolonczelista, solista, kameralista, pedagog. Ukończył AMFC w Warszawie, klasę K. Michalika i studia podyplomowe u T. Kuhne w Hochschule für Musik we Wiedniu. Laureat i zdobywca głównych nagród wielu konkursów. Koncertuje i nagrywa w wielu krajach świata. Jest profesorem i prodziekanem Wydziału Instrumentalnego UMFC w Warszawie. Prowadzi kursy mistrzowskie w Polsce, Holandii, Finlandii, Niemczech i Japonii. Otrzymał Fryderyka – nagrodę Polskiego Przemysłu Fonograficznego, Złoty Krzyż Zasługi, nagrodę I st. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Srebrny Medal Gloria Artis oraz Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Skrzypce

Jan Kotula
Ukończył z wyróżnieniem AM w Katowicach w klasie W. Tarnowskiego. Od 1997 jest członkiem NOSPR, od 2002 jako I kontrabasista. Współpracuje z kwartetem NOSPR Primo Allegro. Jako solista, kameralista i członek orkiestry występuje w kraju i za granicą. Ma na swoim koncie nagrania radiowe i płytowe. Zdobył II nagrodę na IV Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym im. A.B. Ciechańskiego w Poznaniu (1997) i III nagrodę na Miedz. Konkursie Kontrabasowym w Markneukirchen (1999). Jako adiunkt dr nauk muzycznych prowadzi klasę kontrabasu w Akademii Muzycznej w Katowicach.
Jan Kotula
Ukończył z wyróżnieniem AM w Katowicach w klasie W. Tarnowskiego. Od 1997 jest członkiem NOSPR, od 2002 jako I kontrabasista. Współpracuje z kwartetem NOSPR Primo Allegro. Jako solista, kameralista i członek orkiestry występuje w kraju i za granicą. Ma na swoim koncie nagrania radiowe i płytowe. Zdobył II nagrodę na IV Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym im. A.B. Ciechańskiego w Poznaniu (1997) i III nagrodę na Miedz. Konkursie Kontrabasowym w Markneukirchen (1999). Jako adiunkt dr nauk muzycznych prowadzi klasę kontrabasu w Akademii Muzycznej w Katowicach.

Harfa

Urszula Mazurek
Znakomita solistka, kameralistka, pedagog, metodyk. Ukończyła PWSM w Warszawie, studia podyplomowe u J. Borot w Konserwatorium Paryskim, w Akademia Chigiana we Włoszech i w Uniwersytecie w Sienie (kultura i j. włoski). Współpracując z wybitnymi artystami i dyrygentami koncertowała i nagrywała w kraju, Europie, na Kubie i w Meksyku; tam też nauczała gry na harfie w czołowych uczelniach. Współtwórzyła Warszawskie Trio Harfowe, dla którego tworzyło wielu kompozytorów. 1972–2013 prowadziła klasę harfy w AMFC, obecnie UMFC w Warszawie (od 1992 jako profesor zwyczajny). Obecnie jest prof. AM w Łodzi. Autorka programów nauczania. Jurorka konkursów krajowych i zagranicznych. Mistrzyni wielu znakomitych harfistek, nagradzana za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne. Uhonorowana Srebrnym Medalem Gloria Artis.
Urszula Mazurek
Znakomita solistka, kameralistka, pedagog, metodyk. Ukończyła PWSM w Warszawie, studia podyplomowe u J. Borot w Konserwatorium Paryskim, w Akademia Chigiana we Włoszech i w Uniwersytecie w Sienie (kultura i j. włoski). Współpracując z wybitnymi artystami i dyrygentami koncertowała i nagrywała w kraju, Europie, na Kubie i w Meksyku; tam też nauczała gry na harfie w czołowych uczelniach. Współtwórzyła Warszawskie Trio Harfowe, dla którego tworzyło wielu kompozytorów. 1972–2013 prowadziła klasę harfy w AMFC, obecnie UMFC w Warszawie (od 1992 jako profesor zwyczajny). Obecnie jest prof. AM w Łodzi. Autorka programów nauczania. Jurorka konkursów krajowych i zagranicznych. Mistrzyni wielu znakomitych harfistek, nagradzana za osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne. Uhonorowana Srebrnym Medalem Gloria Artis.

Gitara klasyczna

Ryszard Bałauszko
Solista, kameralista, pedagog. Ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie, klasę M. Zalewskiego. Studiował w Conservatorio Superior w Alicante w klasie J.Thomasa oraz na wielu kursach mistrzowskich. Prowadzi klasę gitary w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie i filii w Białymstoku oraz wiele kursów gitarowych w Polsce, Niemczech i Hiszpanii. Koncertuje i nagrywa, solo i ze znanymi zespołami i muzykami. Juror i przewodniczący jury wielu krajowych i międzynarodowych konkursów.
Ryszard Bałauszko
Solista, kameralista, pedagog. Ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie, klasę M. Zalewskiego. Studiował w Conservatorio Superior w Alicante w klasie J.Thomasa oraz na wielu kursach mistrzowskich. Prowadzi klasę gitary w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie i filii w Białymstoku oraz wiele kursów gitarowych w Polsce, Niemczech i Hiszpanii. Koncertuje i nagrywa, solo i ze znanymi zespołami i muzykami. Juror i przewodniczący jury wielu krajowych i międzynarodowych konkursów.

Zespoły kameralne

Dariusz Smolarski
Skrzypek, solista, kameralista, pedagog. Ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie w klasie prof. M. Ławrynowicza i był jego pierwszym asystentem. Laureat konkursów międzynarodowych. Koncertmistrz Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Nauczyciel w szkole muzycznej w Płocku i Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Z. Brzewskiego w Warszawie. Organizator Międzynarodowych Spotkań Młodych Skrzypków im. M. Ławrynowicza w Płocku.
Dariusz Smolarski
Skrzypek, solista, kameralista, pedagog. Ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie w klasie prof. M. Ławrynowicza i był jego pierwszym asystentem. Laureat konkursów międzynarodowych. Koncertmistrz Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Nauczyciel w szkole muzycznej w Płocku i Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Z. Brzewskiego w Warszawie. Organizator Międzynarodowych Spotkań Młodych Skrzypków im. M. Ławrynowicza w Płocku.
Dorota Sosnowska
Skrzypaczka, solistka, kameralistka, pedagog. Ukończyła z wyróżnieniem AMFC w Warszawie, klasę S. Kawalli. Doskonaliła swe umiejętności pod kierunkiem W. Marschnera. Występowała w Polskiej Orkiestrze Kameralnej pod dyr. J. Maksymiuka i Zespole K. Teutscha. Pracuje w Orkiestrze Symfonicznej w Bazylei. Prowadzi trio smyczkowe KADMOS, występuje z triem fortepianowym Fennica. Zajmuje się też pedagogiką i organizacją koncertów (w Niemczech, Szwajcarii, Francji) dla utalentowanej polskiej młodzieży.
Dorota Sosnowska
Skrzypaczka, solistka, kameralistka, pedagog. Ukończyła z wyróżnieniem AMFC w Warszawie, klasę S. Kawalli. Doskonaliła swe umiejętności pod kierunkiem W. Marschnera. Występowała w Polskiej Orkiestrze Kameralnej pod dyr. J. Maksymiuka i Zespole K. Teutscha. Pracuje w Orkiestrze Symfonicznej w Bazylei. Prowadzi trio smyczkowe KADMOS, występuje z triem fortepianowym Fennica. Zajmuje się też pedagogiką i organizacją koncertów (w Niemczech, Szwajcarii, Francji) dla utalentowanej polskiej młodzieży.

Orkiestra

Maksym Dondalski
Skrzypek solista, kameralista, pedagog, dyrygent. W 2013 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, pod kierunkiem prof. Jadwigi Kaliszewskiej i prof. Marcina Baranowskiego. W 2015 r. na tej uczelni ukończył studia dyrygentury symfonicznej pod kierunkiem prof. Zygmunta Rycherta i prof. Piotra Sułkowskiego. Uczestnik i laureat wielu konkursów skrzypcowych. Występuje jako solista, dyrygent z orkiestrami symfonicznymi w kraju i za granicą. Od stycznia 2013 r. do lipca 2016 r. lider I skrzypiec – koncertmistrz Filharmonii Gorzowskiej. Od października 2015 r. wykładowca na Wydziale Instrumentalnym Akademii Sztuki w Szczecinie, specjalizacja: skrzypce i orkiestra kameralna. Od grudnia 2016 r. współpracuje z orkiestrą Sinfonia Varsovia.
Maksym Dondalski
Skrzypek solista, kameralista, pedagog, dyrygent. W 2013 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, pod kierunkiem prof. Jadwigi Kaliszewskiej i prof. Marcina Baranowskiego. W 2015 r. na tej uczelni ukończył studia dyrygentury symfonicznej pod kierunkiem prof. Zygmunta Rycherta i prof. Piotra Sułkowskiego. Uczestnik i laureat wielu konkursów skrzypcowych. Występuje jako solista, dyrygent z orkiestrami symfonicznymi w kraju i za granicą. Od stycznia 2013 r. do lipca 2016 r. lider I skrzypiec – koncertmistrz Filharmonii Gorzowskiej. Od października 2015 r. wykładowca na Wydziale Instrumentalnym Akademii Sztuki w Szczecinie, specjalizacja: skrzypce i orkiestra kameralna. Od grudnia 2016 r. współpracuje z orkiestrą Sinfonia Varsovia.

Kształcenie słuchu

Danuta Dobrowolska-Marucha
Teoretyk muzyki, profesor sztuk muzycznych. Twórca nowoczesnych metod kształcenia słuchu, autorka nowatorskich podręczników i licznych publikacji z tej dziedziny. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie i studia podyplomowe u N. Boulanger w Paryżu. Jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i AM w Bydgoszczy oraz kierownikiem Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu, Podyplomowych Studiów Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych oraz Międzywydziałowej Specjalizacji Kształcenia Słuchu(UMFC) Wieloletni pedagog warszawskich szkół muz. Konsultant MKiS, ekspert MEN, juror konkursów solfeżowych i wykładowca międzynarodowych kursów muzycznych. Uhonorowana medalem Gloria Artis.
Danuta Dobrowolska-Marucha
Teoretyk muzyki, profesor sztuk muzycznych. Twórca nowoczesnych metod kształcenia słuchu, autorka nowatorskich podręczników i licznych publikacji z tej dziedziny. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie i studia podyplomowe u N. Boulanger w Paryżu. Jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i AM w Bydgoszczy oraz kierownikiem Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu, Podyplomowych Studiów Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych oraz Międzywydziałowej Specjalizacji Kształcenia Słuchu(UMFC) Wieloletni pedagog warszawskich szkół muz. Konsultant MKiS, ekspert MEN, juror konkursów solfeżowych i wykładowca międzynarodowych kursów muzycznych. Uhonorowana medalem Gloria Artis.