Formularz zgłoszeniowy na 44. Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie

Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z wszystkimi informacjami zawartymi na stronie www.kursymuzyczne.pl.
Zgłoszenia przyjmujemy od 1 marca 2018 roku.

Formularz zgłoszeniowy na 44. Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie

Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z wszystkimi informacjami zawartymi na stronie www.kursymuzyczne.pl. Zgłoszenia przyjmujemy od 1 marca 2018 roku.

Nazwisko:


Imię:


Data urodzenia:


Miejsce urodzenia:


Adres:

Ulica:


Nr domu / mieszkania:


Kod pocztowy:


Miejscowość:

Adres email:


Numer telefonu:

Nazwa i adres szkoły muzycznej, w której kandydat(ka) uczy się/pracuje:

Instrument:

Pragnę się uczyć w klasie prof.:

Proszę o przyjęcie na:
kurs mistrzowskiej interpretacji muzycznejkurs muzyki kameralnejkurs młodych smyczkowców - do lat 17kurs kształcenia słuchukurs metodyczny

W terminie:
1–13 lipca 2018 r. (I turnus)15–27 lipca 2018 r. (II turnus)1–27 lipca 2017 r. (turnusy I + II)

Wybieram następujące opłaty:
za jeden turnus kursu

za dwa turnusy

Nazwisko i imię rodzica lub opiekuna prawnego
- dotyczy zgłoszeń kandydatek(ów) niepełnoletnich:

Proszę o zarezerwowanie noclegów w kwaterze prywatnej
TakNie

Utwory, nad którymi chcę pracować:

Oświadczam, że zapoznałem się z wszystkimi informacjami zawartymi na stronie internetowej www.kursymuzyczne.pl i akceptuję zasady uczestnictwa w kursach

Oświadczam, że zarówno ja, jak i mój opiekun, jestem ubezpieczony(a) od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji i dokumentacji Kursów, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego z siedzibą w Łańcucie pod adresem: ul. 3 maja 19, 37-100 Łańcut

Dodatkowa informacja

Nazwisko:


Imię:


Data urodzenia:


Miejsce urodzenia:


Adres:

Ulica:


Nr domu / mieszkania:


Kod pocztowy:


Miejscowość:

Adres email:


Numer telefonu:

Nazwa i adres szkoły muzycznej, w której kandydat(ka) uczy się/pracuje:

Instrument:

Pragnę się uczyć w klasie prof.:

Proszę o przyjęcie na:
kurs mistrzowskiej interpretacji muzycznejkurs muzyki kameralnejkurs młodych smyczkowców - do lat 17kurs kształcenia słuchukurs metodyczny

W terminie:
1–13 lipca 2018 r. (I turnus)15–27 lipca 2018 r. (II turnus)1–27 lipca 2017 r. (turnusy I + II)

Wybieram następujące opłaty:
za jeden turnus kursu

za dwa turnusy

Nazwisko i imię rodzica lub opiekuna prawnego
- dotyczy zgłoszeń kandydatek(ów) niepełnoletnich:

Proszę o zarezerwowanie noclegów w kwaterze prywatnej
TakNie

Utwory, nad którymi chcę pracować:

Oświadczam, że zapoznałem się z wszystkimi informacjami zawartymi na stronie internetowej www.kursymuzyczne.pl i akceptuję zasady uczestnictwa w kursach

Oświadczam, że zarówno ja, jak i mój opiekun, jestem ubezpieczony(a) od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji i dokumentacji Kursów, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego z siedzibą w Łańcucie pod adresem: ul. 3 maja 19, 37-100 Łańcut

Dodatkowa informacja