Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy na 46. Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie

Przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z wszystkimi informacjami zawartymi na stronie www.kursymuzyczne.pl.
Zgłoszenia przyjmujemy od 1 marca 2020 do 10 lipca 2020 roku.

Nazwisko:


Imię:


Data urodzenia:


Miejsce urodzenia:


Adres:

Ulica:


Nr domu / mieszkania:


Kod pocztowy:


Miejscowość:

Adres email:


Numer telefonu:

Nazwa i adres szkoły muzycznej, w której kandydat(ka) uczy się/pracuje:

Instrument:

Pragnę się uczyć w klasie prof.:

Proszę o przyjęcie na:
kurs mistrzowskiej interpretacji muzycznejkurs muzyki kameralnejkurs młodych smyczkowców - do lat 17

W terminie:
12–24 lipca (włącznie) 2020 r. (I turnus)26 lipca – 7 sierpnia (włącznie) 2020 r. (II turnus)12 lipca – 7 sierpnia (włącznie) 2020 r. (turnusy I + II)

Wybieram następujące opłaty:
za jeden turnus kursu

za dwa turnusy

Nazwisko i imię rodzica lub opiekuna prawnego
- dotyczy zgłoszeń kandydatek(ów) niepełnoletnich:

Proszę o zarezerwowanie noclegów w kwaterze prywatnej
TakNie

Utwory, nad którymi chcę pracować:

Oświadczam, że zapoznałem się z wszystkimi informacjami zawartymi na stronie internetowej www.kursymuzyczne.pl i akceptuję zasady uczestnictwa w kursach

Oświadczam, że zarówno ja, jak i mój opiekun, jestem ubezpieczony(a) od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w zakresie opisanym w polityce prywatności dostępnej na http://www.kursymuzyczne.pl/polityka-prwatności/, przez Stowarzyszenie ”Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie” z siedzibą w 37-100 Łańcut, ul.3 Maja 19, dla potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji w celu uczestnictwa w Międzynarodowych Kursach Muzycznych w Łańcucie. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszego Stowarzyszenia, spod adresu, którego zgoda dotyczy.

Dodatkowa informacja