PEDAGOGIKA – INSTRUMENTACJA

skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa
zespoły kameralne, orkiestra kameralna
kształcenie słuchu, metodyka, kompozycja

 Dyrektor artystyczny i naukowy:
prof. Krystyna Makowska – Ławrynowicz